בטחון

עצה – בטחון- כל החסרונות והעניות והדחקות, שיש לאדם, הוא רק מחמת חסרון הביטחון, כי אם היה לו ביטחון שלם בהשם יתברך לא היה דואג כלל ולא היה חסר לו דבר...

2 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – בטחון
 
כל החסרונות והעניות והדחקות, שיש לאדם, הוא רק מחמת חסרון הביטחון, כי אם היה לו ביטחון שלם בהשם יתברך לא היה דואג כלל ולא היה חסר לו דבר, כמו שכתבו (ירמיה יז): "ברוך הגבר אשר יבטח בה’ וגו’, ובשנת בצורת לא ידאג". ועיקר הבטחון הוא בחינת יראה בשלמות, דהיינו שנשמר מיראות הנפולות ואין לו שום יראה נפולה, שאינו מתירא משום דבר, רק מהשם יתברך, אז הוא בודאי בוטח בהשם יתברך, כי זה עיקר הבטחון – שלא יירא ולא יפחד משום דבר, רק מהשם יתברך לבד בבחינת (ישעה יב): "אבטח ולא אפחד" בחינת: "באלוקים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי" (תהלים נו), היינו שיש לו בטחון שלם בהשם יתברך ואין לו שום יראה נפולה ושום פחד כלל, ואינו דואג כלל מה יאכל למחר, שזה בחינת יראות נפולות, זהו עיקר העניות – כשיש לו יראות נפולות, הוא בודאי עני ממש, אפילו אם יש לו כל הון שבעולם.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
וזה בחינת מה שמשחקים בחנוכה  בדריידיל (סביבון), כי חנוכה הוא בחינת בית המקדש. ועיקר בניין בית המקדש הוא בחינת גלגל החוזר. כי בבית המקדש היה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, כי השם יתברך השרה שכינתו במשכן ובבית המקדש שזה בחינת עליונים למטה וכן להיפך כל ציורא דמשכנא הכל היה רשום למעלה וזה בחינת תחתונים למעלה שבה בחינת סביבון, בחינת גלגל החוזר שהכל חוזר ונתהפך כנ"ל. כי על פי חקירה הוא דבר רחוק מאוד מה’ יתברך, שהוא מרומם ומנושא למעלה מכל הרוחניות, יהיה מצמצם שכינתו בכלי המשכן, הן השמים ושמי השמים לא יכלכלוך וכו’, ואף על פי כן, הראה השם יתברך שהוא דווקא להיפך מדעתם כי באמת השם יתברך השרה שכינתו במשכן. וכן להיפך הוא דבר רחוק על פי חקירה שהאדם שהוא בריה שפלה יהיה לו כח לעשות רושם למעלה. או בהמה שפלה היו מקריבים אותה לקורבן שתעלה לריח ניחוח לנחת רוח לפניו יתברך שאמר ונעשה רצונו ואיך שייך רצון אצלו יתברך. אבל באמת הראה השם יתברך להיפך מדעתם כי באמת השם יתברך השרה שכינתו למטה במשכן ובבית המקדש. והבהמה עלתה לריח ניחוח וכו’. וזה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה בחינת גלגל החוזר בחינת דריידל (סביבון).
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה.
 
 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה