צ’ק פתוח

אתם מכירים מישהו שהיה מוכן לחתום על צ'ק עם סכום פתוח? אפילו ערבות על דירה יש לה גבול: מיליון שקל, שני מיליון; אבל בצ'ק פתוח – השמיים הם הגבול...

4 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 26.12.21

צ'ק פתוח

אתם מכירים מישהו שהיה מוכן לחתום על צ'ק עם סכום פתוח? אפילו ערבות על דירה יש לה גבול: מיליון שקל, שני מיליון; אבל בצ'ק פתוח – השמיים הם הגבול…

 

אז אני רוצה להגיד לכם שכולכם חותמים בכל יום על צ'ק פתוח.

לפני התפילה אתם אומרים "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך" – אתם יודעים בכלל מה זה אומר? מה אתם מקבלים עליכם? על מה אתם חותמים?

ואני לא מדבר על אלה שגם מוסיפים: "והריני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי" – אלה בכלל הסתבכו…

בואו נדבר רק על הצ'ק ה"קטן". אתם מבינים מה זה אומר מצוות עשה של "ואהבת לרעך כמוך"? איך אפשר לאהוב כל יהודי, ועוד כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך?!

על מה אתה חותם

אני לא הולך לפרט כאן הכול, אבל נתבונן על קצה המזלג מה זה אומר "לאהוב כל יהודי כמוך":

"ואהבת לרעך כמוך" זה אומר קודם כול לקיים את כל המצוות שבין אדם לחברו בשלימות. זה ברור. זה אומר לא לשנוא שום יהודי, ולא להקפיד, ולא לדבר לשון הרע ורכילות, לא לקנא, לא לרמות, לא לגעת בפרוטה של החבר, והרשימה עוד ארוכה מאוד…

רק מה שאמר הלל הזקן: "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך" – זו כבר משימה כמעט בלתי אפשרית. מה שאתה לא אוהב שיעשו לך, מה שהיה מצער אותך – אל תעשה לשום יהודי. אל תזיק, אל תזרוק לכלוך ברחוב, אל תחסום, אל תצפור, אל תעקוף בתור, אל תרים את הקול, אל תזלזל, אל תאשים, אל תשפיל, אל תקלל, אל תצעק על יהודי, אל תדחוף, ובמחילה מכבודכם, גם תנקה אחריך גם בבית הכיסא ועוד ועוד…

וזה כולל כמובן גם את כל המידות הטובות. תחשוב איך אתה מרגיש שלא מכירים לך טובה וכל שכן שמתנהגים כלפיך בכפיות טובה, איזה צער אתה חווה – ואל תעשה את זה לאף אחד אלא תכיר טובה לכל יהודי. זה עצמו – זו כבר עבודה גדולה בחיים.

וכמובן, לאהוב כל יהודי כמוני – זה אומר לא רק לא להזיק ולא לצער ולא לעשות דברים רעים, אלא זה בוודאי אומר גם לעשות פעולות חיוביות כמו לתת ולהעניק, ולהשפיע, להתייחס, לכבד, לחייך, לתת צדקה, לעזור, לוותר מזמנך, מממונך, מכוחותיך עבור הזולת, להתפלל באריכות על החבר ועל כל עם ישראל. ושימו לב: "כמוך" כמו שהיית נותן לעצמך, כמו שהיית עושה בשביל הילד שלך.

קבלת כל התורה כולה

בחודשים האחרונים התחלתי מהלך של דרשות וחיזוקים וקבלות מעשיות לעורר את אחינו בני ישראל לתפילה על עם ישראל שיזכו לאהבת ישראל. במהלך העבודה והתפילה על אהבת ישראל נחשפתי למקורות נוספים והתחדש לי שלאהוב כל יהודי כמוני זה גם הרבה יותר מכך.

"לאהוב כל יהודי" זה אומר לקבל על עצמך גם את כל המצוות שבין אדם למקום. כי על כל עבירה שלך, כל עם ישראל סובלים, כי "כל ישראל ערבים זה לזה". האם אתה היית מוכן לסבול בשביל עבירה של מישהו אחר? האם היית מוכן לשלם קנס על עבירה שלא עברת, או לשבת בכלא על פשע שחבר שלך ביצע? מובן שלא. אז אל תעשה שום עבירה כדי שלא תגרום סבל לשום יהודי וכל שכן לכלל ישראל.

אם כן תסביר לי בבקשה איך אתה ככה מתחייב "הריני מקבל על עצמי", בלי לחשוב על מה שאתה אומר? איך אתה חותם על מסמך כל כך מחייב ולוקח על עצמך כזאת התחייבות, בלי להבין מה אתה עושה?!

אתה צריך להפנים שכשאתה אומר "הריני מקבל עלי" אתה בעצם מתחייב לכל יהודי, ואתה מתחייב לשנות את כל מהלך החיים שלך את כל המחשבות הדיבורים והמעשים שלך ואפילו את הרגשות שלך – זה כבר הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר רציני מאיזה "רצון כללי" להיות אדם טוב יותר ומוסרי יותר.

מדובר בשינוי עמוק וקיום כל התורה כולה!

מה עושים?

כשהתעוררתי והתבוננתי והבנתי את הנקודה הזאת – זה היה עבורי זעזוע גדול באופן אישי. תמיד השתדלתי להיות טוב ולעשות טוב ואפילו להתפלל על עם ישראל, אבל זה היה מצד המידות הטובות, מצד שתפסתי את זה כדבר טוב מאוד, כהנהגה מוסרית.

אבל מאז שאני זוכה להתפלל בכל יום על עם ישראל שיזכו לאהבת ישראל ועובד ולומד ומלמד את הנושא – פתאום הכתה בי ההכרה שזה לא "דבר טוב", זו לא "תוספת נחמדה" ליהדות, אלה לא "ציצים ופרחים" וקישוטים לתורה; אלא זה חיוב גמור, וזו כל התורה כולה, וזה העיקר והלב של התורה, וזו כל מהות ותיקון האדם, וזה צ'ק שאני חתום עליו ומחדש את החתימה עליו בכל יום ויום, וזה דבר מחייב שמחייב אותי בחיוב גמור ואין לי שום דרך לברוח אפילו מסעיף קטן מהחיוב הזה ואני באמת לא עושה טובה לאף אחד.

עכשיו השאלה הגדולה היא איך לקיים וליישם, איך להוציא מהכוח אל הפועל, איך נזכה להפוך לאוהבי ישראל גדולים יותר?

אחים אהובים, "לאהוב את עם ישראל באמת" זה אומר להתפלל בכל יום ויום על כל עם ישראל שיזכו לאהבת ישראל.

ולא רק תפילות אקראיות ומקוצרות פה ושם, אלא זמן רציני, קבוע, ארוך, שבו אתה יכול להאריך ולפרט ולהתחנן, זמן ארוך של עבודה שבו הדברים חודרים ללב שלך ופועלים, כי כל המאריך בתפילתו אין תפילתו חוזרת ריקם.

הפתרון הקל ביותר

עכשיו נחזור למשל של הצ'ק. תחשוב שאתה מתעורר בוקר אחד ומקבל טלפון ממנהל הבנק שיש לך מינוס של ארבעה מיליון שקל. כל מה שתעבוד ותרוויח זה אפילו לא מכסה את הריביות החודשיות של המינוס הזה. ועל הלוואה במצב שלך אתה יכול רק לחלום.

אבל מנהל הבנק אומר לך "שמע נא לקוח יקר, אני מבין שאתה לא יכול לפרוע את החוב גם אם תחיה אלף שנה, לכן אני מציע לך שתקבל על עצמך קבלה חזקה להתפלל חצי שעה ביום על כל הלקוחות של הבנק שייצאו מהמינוס, ואני מוחק לך את החוב…"

מה תגיד? שזה קשה מידי? שאין לך זמן? שאתה מעדיף לעבוד מצאת החמה ועד צאת הנשמה ולראות איך כל פרוטה שאתה מרוויח רק נבלעת לתוך חור שחור שהולך וגדל הולך ותופח ויוצא משליטה?

אם אתם יודעים את התשובה לשאלה הזאת, אתם בוודאי מבינים איך גם אתם יכולים לקבל על עצמכם באמת את מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך… תתחילו להתפלל!

ואני מזמין אתכם יהודים יקרים, כל מי שזוכה להיות חכם ובעל לב טוב ועם רצון מינימלי לעשות משהו טוב ואמתי בשביל עצמו ובשביל עם ישראל, משהו אמיתי בשביל ה' – לקבל על עצמכם בקבלה חזקה, לא בלי נדר, ולא אולי, ולא כשיהיה לי זמן, אלא בקבלה שאת זה אתם עושים לפני הכול: להתפלל על עם ישראל חצי שעה בכל יום שכל עם ישראל תהיה להם אהבת ישראל שכולם יעשו את החצי שעה הזאת.

אנוכי אערבנו

יהודה קיבל על עצמו ערבות עבור בנימין. הוא הבין מה שהוא אומר. הוא היה מודע למשמעות העמוקה של הערבות. ערבות זה אומר מסירות נפש בכל מחיר. זה אומר שאין שום אפשרות שהוא חוזר הביתה בלי אחיו הקטן. רק זה שכנע את יעקב אבינו לסמוך עליו.

גם אנחנו ערבים על כל יהודי ומחויבים במצוות "ואהבת לרעך כמוך", וזה אומר שאנחנו צריכים לעשות הכול כדי לפנות מזמנינו לפחות חצי שעה בכל יום ולהתפלל שכל עם ישראל יזכו לאהבת ישראל כדי שנזכה גם אנחנו בתוכם לאהוב כל יהודי באמת כמו שאנחנו מצֻווים, וזה מה שיביא אותנו לקיום כל התורה כולה וזה מה שיקרב את הגאולה השלימה בקרוב ברחמים.