money. we all love it

תפקידו של ה' יתברך לתת ולהשפיע לנו ברב טובו וחסדו. את השכל הזה צריכים להחדיר אל הלב בריבוי תפילות עד שמטהרי את הלב לגמרי מכל רצון לכסף, שנזכה גם אנחנו "וישאלום – בעל כורחם".

1 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 14.04.22

רבנו הקדוש אומר, שצריך לשנוא את הכסף בתכלית. קשה אהה.. קשה מאד אפילו.

לכאורה נראה בלתי אפשרי.. אבל זה בכלל לא מדוייק בכלל, ייתכן מאד ואחרי שתקראו את המאמר תוכלו ליישב על לבכם ודעתכם מספר עקרונות לחיים טובים, בריאים ומתוקים יותר.

בספר ליקוטי תפילות א “וה’ נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום’, בעל כורחם כי הם לא רצו כלל, כי אז נתתקן תאוות הממון, אומר רבנו הקדוש.

 

קודם כל צריכים לדעת שאסור לרצות ממון. זוהי נקודת הפתיחה. בני ישראל בכלל לא רצו את הממון.

 

תפקידו של ה’ יתברך לתת ולהשפיע לנו ברב טובו וחסדו. את השכל הזה צריכים להחדיר אל הלב בריבוי תפילות עד שמטהרי את הלב לגמרי מכל רצון לכסף, שנזכה גם אנחנו “וישאלום – בעל כורחם”.

 

שימו לב שכל הצדיקים שנאו שנאה עזה את הכסף, עד שראו בזה כלום, כמו חתיכת נייר, לא נתנו לזה שום ערך וזה לא השפיע עליהם כהוא זה.

 

בחג הפסח ניתן לבטל את תאוות המון

כאשר מבטלים את תאוות הממון הרבה מידות רעות מסתלקות!! כמו למשל קמצנות אזי אדם נותן ועוזר מבלי להתקמצן בכלל אלא ביד רחבה ובלב נקי. זה מבטל גם את תחושת הגאווה אני נתתי ואני עשיתי כי בידוע שהכל מאיתו יתברך, וגם כאשר אתה נותן צדקה זה כי ה’ ריחם עלייך וזיכה אותך במצווה. כשמבטלים את תאוות הממון מסתלקת העין הרעה כי אתה לא חומד את מה שלא שלך.. אתה מימלא מכבד את העושר והחלק של חברך ויודע נאמנה שה’ נתן והשפיע לו, אז אתה בכלל לא צר עין, להיפך אתה מפרגן ויש לך עין טובה על ממונם ורכושם של הזולת.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה