מי צריך משיח?

מי בכלל צריך משיח? הוא רק יקלקל לנו את חגיגת השכר והזכויות שאנחנו צוברים! אפילו חז"ל פחדו להיות בעולם בזמנים האלה...

3 דק' קריאה

הרב אליעזר רפאל ברוידא

פורסם בתאריך 06.04.21

מי בכלל צריך משיח? הוא רק
יקלקל לנו את חגיגת השכר והזכויות
שאנחנו צוברים! אפילו חז"ל פחדו
להיות בעולם בזמנים האלה…

החכם באדם שלמה המלך ע"ה אמר (קהלת יב, א): "והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ". למה הוא התכוון?

הגמרא מסבירה (שבת קנא, ע"ב) ש"שנים שאין בהם חפץ" הן ימות המשיח, כאשר לא יהיה שכר וגם לא עונש מפני שכולם יקיימו את התורה. האמת תהיה כל כך ניכרת שלא תהיה בחירה בכלל והיצר הרע יישחט. בהיעדר בחירה מחד והתנגדות מצדו של היצר הרע מאידך, אין שום משמעות לשכר מצוות. זה יהיה כמו קבוצת כדורגל שמתפארת על שניצחה במשחק והבקיעה עשרה גולים, רק שהקבוצה היריבה לא הייתה במגרש…

האדמו"ר ממעליץ שליט"א אמר לי, שמשתלם לקב"ה לברוא את העולם עבור יהודי אחד שיגיד פעם אחת "ברוך הוא וברוך שמו". ממשיך האדמו"ר ומסביר, ש"אמן" אחד שווה מאה פעם "ברוך הוא וברוך שמו". ועוד, "יהא שמא רבא" אחד בקדיש שווה מאה פעם "אמן". והנה לפלא, מילה אחת בלימוד גמרא שווה מאה פעם "יהא שמא רבא". עלינו להבין, אפוא, שהקדוש-ברוך-הוא מוכן לברוא מיליון עולמות (מאה כפול מאה כפול מאה) רק כדי לשמוע מילה אחת של לימוד גמרא.

הבא נתקדם שלב נוסף: בהנחה שניתן ללמוד תשעים מילים בדקה, אזי בשעה אחת מעניק האדם לקב"ה 5.4 מיליארד סיבות להמשיך ולקיים את היקום! כפי שהינכם רואים, אין למוח האנושי שום יכולת לשער את השכר שמגיע ללומדי התורה.

לא נעצור כאן: כעת, תארו לעצמכם את שכרו של אדם המקדיש את חייו לתורה, להפצת האמונה ולקירוב רחוקים. נוסף לזכויות שלו, הוא זוכה ל"דיווידנדים" (רווחים) מכל התורה והמצוות של כל אלה שלימד וקירב אותם, וגם מצאצאיהם עד סוף הדורות עד לביאת גואל צדק. לכן, השכר המצטבר הצפוי למזכה הרבים הוא מבהיל ממש ומעבר להבנת אנוש.

לאור כל הנ"ל, היה ניתן לחשוב שגדולי מזכי הרבים, כגון מורנו ורבנו הרב שלום ארוש וידידינו הרב אמנון יצחק – השם יתברך יחים וישמרם – יפגינו בראש חוצות יומם ולילה נגד ביאת המשיח. המלחמות הרוחניות העכשוויות הן כל כך קשות, שאפילו חז"ל פחדו להיות בעולם בזמנים האלה, אך גם השכר שמחכה ללוחמים האמיצים בדור שלנו הוא למעלה מכל תחומי הדמיון. כל מי שנתן לזולת דיסק אמונה אחד יזכה לתענוג נצחי, כל שכן וכל שכן מי שמפיץ בקנה מידה גדול. אם כן, מי לכל הרוחות צריך משיח? הוא רק יקלקל לנו את חגיגת השכר והזכויות שאנחנו צוברים!

נשאל שוב, מי צריך משיח?

כולנו. אבל למה?

בנוסף לחיוב הגמור להאמין במשיח ולצפות לבואו על פי י"ג עיקרי הדת, כפי שמובא ברמב"ם, ישנן ארבע סיבות עיקריות נוספות המחייבות אותנו לייחל לבואו של משיח צדקנו, מהר!

1. כדי להפסיק את חילול השם: אין רגע בלא פגע. כמעט כל יום, קם איזה שונא תורן – פוליטיקאי, עיתונאי, או ראש תנועה כלשהי המתפארת במלחמתה נגד היהדות – להשמיץ את נאמני התורה ולהפוך את היוצרות, להפוך את הטוב לרע והרע לטוב. בריבוי החושך, רמיסת שמם של צדיקים ותלמידי חכמים הפכה לנורמה וכבוד התורה ולומדיה מושלך לקרן זווית. רק משיח צדקנו יוכל ליישר את העיוות הנורא של החילול השם הזה.

2. להפסיק את הבורות: הרב עובדיה יוסף שליט"א מקונן בעובדה שמיליון וחצי ילדים כאן בארץ ישראל אינם יודעים מהי קריאת שמע. תנועת התשובה אמנם הצליחה להכניס למעלה מ-100,000 ילדים למסגרות חינוך תורניות, אך הישג כביר זה אינו אלא 7% בלבד מן הפתרון הכולל. רק משיח צדקנו יגרום שלא יהיה נידח בילדי ישראל.

3. להמתיק את הדינים הקשים: בעת כתיבת שורות אלו, ישנה מתיחות גוברת בגבול הצפון והחיזבאללה ממשיך להתעצם. האיראנים נמצאים במצב של חודשים, ואולי שבועות ספורים, מהשגת נשק גרעיני. נשיא ארצות הברית מוכיח לנו שאין על מי לסמוך רק על אבינו שבשמים, והעולם קם עלינו פה אחד בעניין יהודה, שומרון, וירושלים. בקיצור, צריך משיח עכשיו שיכבוש את כל העולם באמצעות תפילתו (ראה ליקו"מ קמא, תורה ב).

4. להציל את העם היהודי: למרות בורו פארק וסטמפורד היל, מפקד האוכלוסייה היהודית בעולם יורד משנה לשנה בגלל ההתבוללות ונישואי התערובת, שהן לא פחות משואה דמוגרפית, שואה שרק משיח יוכל למנוע.

תלמיד חכם בלונדון או בטורונטו לא יוכל להגיד "שלום עלי נפשי", משום שכלל ישראל דומים לספינה – אפילו אם מישהו לן למעלה בחדרים היוקרתיים, אם מישהו למטה, בבטן הספינה, קודח חור ברצפה, כולם טובעים.

כשמישהו מתמקד בשכרו האישי לעולם הבא, הוא למעשה תלוש ממצבו של הכלל. הרי כל אחד מאיתנו צריך לקרוע נוכח חילול השם. עלינו להשתפך ממש בתפילות אין סוף ששום יהודי בעולם לא יאבד את הבית שלו – לא בשום מקום בעולם ובטח לא בארץ ישראל. צריך להתפלל גם ששום נשמה בישראל לא תיפול לתוך ציפורני היצר הרע, וששום גרגיר חול בארץ ישראל לא ייפול לידי עם צמא-דם שמחפש ושואף להשמיד אותנו, חס ושלום. צריך להתבודד שלא יישאר ילד יהודי אחד בעולם שאיננו יודע לצעוק שמע ישראל. עלינו להתחנן לשם יתברך שישלח לנו את משיחו כדי למנוע שואה רוחנית בקרב מיליוני רחוקים שטרם טעמו את טעם התורה והמצוות.

השם יתברך, הגיע הזמן לגאול את בניך, מהר, כל עוד יש מה לגאול. עד אז, תן לנו את הכוח להפיץ אמונה בכל העולם ותחוס עלינו. אין לנו אלוקים זולתך ואין לך עם זולתנו, אז שמור עלינו, אמן!

* * *
הנכם מוזמנים לבקר באתרו של הרב לייזר ברוידא, "לייזר בימס" בכתובת www.lazerbrody.net

כתבו לנו מה דעתכם!

1. דוסית גאה!!!!

ג' אלול התשס"ט

8/23/2009

מאמר חזק!! תודה רבה:)

2. דוסית גאה!!!!

ג' אלול התשס"ט

8/23/2009

תודה רבה:)

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה