הכהן הגדול | חכם שלום הכהן זצוק”ל

כשגדול ושר בישראל להלווייתו מגיעים כל פמליה של בית דין של מעלה כל מי שהתעסק בתורתו באו ללוות אותו. מי מלווה את הגדול בישראל למעלה?

3 דק' קריאה
הכהן הגדול חכם שלום הכהן זצוק

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 24.08.22

אבדה גדולה לעם ישראל גדול הדור השיב את נשמתו הטהורה והזכה לבורא! נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון האלוקים, גדול הדור, מרן ראש הישיבה, רבנו החכם שלום כהן, נשיא מועצת חכמי התורה זצוקללה”ה

 

עם ישראל נפרד מגדול הדור, הכהן הגדול של הדור שנתבקש לפמליה של מעלה ועב אותנו לאנחות בכ”ה אב תשפ”ב.

 

שלום. כשמו כן היה

 

הרב החכם שלום ע”ה היה סמל לענווה וצניעות, רודף שלום ומכבד כל בריה, אוהב את התורה ולומדיה; אוהב כל יהודי, פה קדוש מפיק מרגליות, פה מברך בבחינת ‘הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים’, ביטל גזרות קשות מעל עם ישראל.  אהב כל אחד ואחד מישראל, כואב את כאבם של ישראל, וכל מעשיו היו לשם שמיים.

 

הרב שלום דיבר תורה, חי ונשם תורה – וזה המחבר הכי גדול שיש. זכה שבהלווייתו הגיעו מכל קצוות האוכלוסייה וזה החיבור היפה ביותר, האחדות שהייתה בין כולם. אדם שעוסק בתורה הקדושה הוא מצליח לחבר בין כולם ולכן גם זכה להיקרא ‘גדול בישראל’ והוא נהיה מנהיג וכל הציבור נדבק בו וכולם שומעים בקולו, ‘הוא ציווה ויעמוד’. הרב עובדיה עליו השלום העיד עליו “פה קדוש” , אז מה הפלא שכולם הולכים אחריו ושומעים בקולו.

 

למה הרב נקרא בשמו שלום?

 

במסע ההלוויה הגדולה שבה השתתפו למעלה מרבע מיליון מאחינו בית ישראל, סיפר אחד מהמשתתפים שביאתו ולידתו של מרן חכם שלום לידתו הייתה בקדושה עצומה. אביו הקדוש היה רבי אפרים מתלמידיו של הבן איש חי , לפני לידתו אימו של מרן ע”ה הפילה מספר פעמים ואביו היה עצוב מאד בשל כך.

 

באחד הפעמים בא הרש”ש לרבי אפרים בחלום ואמר לו ‘אל תהיה עצוב, בקרוב אשתך תפקד בזרע קודש ותקרא לו בשמי “שלום”. וכך היה הרב החכם שלום הכהן ע”ה בא בקדושה ונולד בקדושה ושמו על הרש”ש הקדוש.

 

“בלי תורה אנחנו לא עם ישראל”

 

אמר החכם שלום הכהן ע”ה, ‘כדי להיכנס לחודש אלול עם מצוות והגנה יש ללמוד תורה שהיא מגנה על כל יהודי ועל עם ישראל, וחשוב מאד ובפרט בחודש אלול ללמוד הרבה תורה’.

 

‘אנחנו בנים של השם?’ הרב התחיל לבכות .. ‘איזה אבא רוצה להיות רחוק מהבן שלו? הוא רוצה שנהיה קרובים אליו שנתקשר אליו כל הזמן שנהיה אתו בקשר אמיץ ותמידי. כל יהודי הוא בן של בורא עולם’.

 

‘כל מצווה כל קבלה שאנחנו יכולים לקבל, כל תפילה מעומק הלב זה דבר שנותן קשר לקדוש ברוך הוא “בנים אתם לשם אלוקיכם” – להרגיש את זה ממש, לצאת מהניתוק. אבא לעולם אבא! גם אם הבן יתנתק האבא לעולם לא יתנתק! כי אבא הוא לעולם אבא..’

 

וזוהי אחת מיני רבים מצוואתו של הרב – להתחבר עם הקדוש ברוך הוא ולעולם לא לעזוב אותו.

 

הרבה פעמים לומדים תורה אבל שוכחים.. איך אומרים? נכנס מפה יוצא משם.. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה את העמל שלנו, את היגיעה! ויש בזה סייעתא דישמייה רבה ובפרט ליגיעה! ולכן ללמוד הלכות במהלך היום ולחטוף מצוות, זוהי גם אחת מצוואתו

 

קיבל על עצמו מאביו הרב אפרים ע”ה לא ללכת ארבע אמות בלי ללמוד תורה כל חייו. היה כל הזמן שקוע בלימוד תורה, במהלך חשיבה של תורה. וזה רק אחד מן הדברים שקבל על עצמו מאביו.

 

כיום יש לנו גם צוואה.

 

להמשיך עם האחדות, השלום והאהבה והחיבור שהנחיל, להמשיך ולהתחזק ולקבל על עצמנו קבלות ולו הקטנות ביותר.

 

עם הקרבה לשם יתברך שהוא אבינו ולעולם לא יעזבנו, וגם אנחנו לא נעזוב את אבינו שבשמיים.

 

הקדוש ברוך הוא לקח את הצדיק שלא תהיה רעה ח”ו על עם ישראל שהלך כפרה על עם ישראל, וכמו שהיה ראש ישיבה למטה, כך גם למעלה יהיה ראש ישיבה, אבל השאיר לנו חלל גדול וריק לנו בעולם.

 

מנהיג הדור עזב את העולם השאיר לנו חלל גדול, ומה עלינו לעשות שנוצר לנו כזה חלל כדי למנוע את הרעה שבגללה נאסף הצדיק?

 

מוטל על כל אחד ואחת מאיתנו כל אחד ברמה הרוחנית שלנו, בזווית וביכולת שלו, כל אחד לקחת משהו, איזה דבר, איזה הנהגה כ”א מהמקום שנמצא ייקח דבר וקבלה – שיתקרב לקדוש ברוך הוא בזה אנחנו ממלאים את החלל , ואז זה שנאסף הצדיק ולעצור את הרעה הזו שנאסף הצדיק.

 

כשגדול ושר בישראל נפטר להלווייתו מגיעים כל פמליה של בית דין של מעלה, כל מי שהתעסק בתורתו בא ללוות אותו. מי מלווה את הגדול בישראל למעלה? ולא רק הגדול בישראל אלא כל יהודי באשר הוא יכול לזכות לכך שעד 120 ילוו אותו צדיקים מעולם האמת. שהרי שם בעולם האמת, מי שמלווים אותו הם מלאכים ‘כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכך’ לאחר 120 שאדם עולה למעלה מה מלווים לאדם בשעת פטירתו? לא כסף ולא זהב אלא מצוות חסדים ומעשים טובים וכל הגדולים שהיה קשור אליהם למטה ועשה למענם.

 

להשקיע בעולם הבא כי לכולנו יגיע יום הפירעון הסופי.. אבל לא בשל ההשקעה אלא לדבוק במידת האמת לאהוב כל יהודי כמו הבן שלך ממש.. לחבר ולאחד בין כולם לרדוף שלום ולעזור לכל יהודי ככל שניתן.

 

‘אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום..’ תנוח על משכבך בשלום ותמשיך מלמעלה להיות מליץ שלום על כל עם ישראל.. אמן

 

המאמר מוקדש לעילוי נשמת הרב החכם הכהן הגדול, שלום הכהן בן תופחה מלכה ואפרים, תנצב”ה ומנוחתו עדן. אמן.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה