השבת הגדול – שינוי הטבע על ידי תפילות

בני ישראל היו משועבדים תחת עול רוחני עצום ונורא ביותר. מצרים היתה אימפרית כשפים ועבודה זרה הגדולה בעולם! לא היה כישוף וטומאה שהם לא ידעו להתעסק בו. כוחות הרשע והטומאה שהיו במצרים היו מן הגדולים בעולם. אחד מהאלילים לו סגדו המצרים היה שה/טלה. )בדומה לעבודה הזרה הקיימת בהודו בה הם מקדשים את הפרה ומחשבים אותה כאלוקה, ששם הפרה קדושה וחשובה ביותר(.

3 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 29.03.23

בני ישראל היו משועבדים תחת עול רוחני עצום ונורא ביותר.

מצרים היתה אימפרית כשפים ועבודה זרה הגדולה בעולם! לא היה כישוף וטומאה שהם לא ידעו להתעסק בו. כוחות הרשע והטומאה שהיו במצרים היו מן הגדולים בעולם. אחד מהאלילים לו סגדו המצרים היה שה/טלה. )בדומה לעבודה הזרה הקיימת בהודו בה הם מקדשים את הפרה ומחשבים אותה כאלוקה, ששם הפרה קדושה וחשובה ביותר(.

 

בני ישראל חיו תחת מרות רוחנית איומה ביותר שבה היו משועבדים גם להלך הרוחות של עבודה זרה, כישוף ובעיקר טומאה נוראית שמרחיקה אותם מכל קדושה, טהרה ובעיקר מה’ יתברך. וככזה, מיותר לציין כי הושפעו מכך רבות. ההשלכה הייתה נוראית שמשום שהם גם פחדו מהשה. בני ישראל היו סמוכים ביותר להיכנס לתוך 50 שערי טומאה ואז חס וחלילה אין שום תקנה ואין שום גאולה.

 

רגע לפני שזה קרה ה’ הרחמן, בורא העולמים חס על עמו וצאן מרעיתו וגאל אותנו. הגאולה היתה בבת אחת בה היה צריך ריבוי אור גדול ועצום מאד דווקא בשל הטומאה, שהרי זה כנגד זה, וכידוע כפי שצוו לקחת את הצידה ולצאת מיד מארץ מצרים ולא להתמהמה אפילו רגע אחד, ככתוב “בבהילו יצאנו ממצרים”.

 

מעמדם הרוחני של בני ישראל

 

ברם, הגאולה עצמה זה דבר אחד, למולו או יותר נכון בתוכו נמצאים ועומדים בני ישראל – אלו אנשים הם? מה המהות הפנימית שלהם? מהו התוכן הרוחני שלהם? שהרי מדובר בעבדים בני עבדים למעלה מ 210 שנים; מושחרים, פחדנים, ריקנים מתורה ומצוות, עלובי נפש, פגועים, פצועים, מדוכים, ובעיקר מפוחדים מהרידוי הפיזי הקשה ובעיקר המנטלי רוחני של האומה האכזרית, המצרים. הם היו כפופים תחתם ומשועבדים בפחד נוראי וגדול מאוד שאפילו לא ניתן לתאר.

 

למה לקשור שה למיטה?!

 

וככזה הם התחילו להאמין גם בהלך הרוחות שלהם, בנורמת ההתנהגות שלהם קרי בעבודה הזרה, הווה אומר גם בשה. זאת אומרת הם באיזשהו מקום וברמה מסוימת החלו להאמין בשה. בורא עולם רצה להוציא את עם ישראל מהחושך, מכבלי הסטרא אחרא היה מוכרח לנקות ולזכך את ליבם לפני יציאתם מארץ החושך. ולכן ביקש דווקא לקחת שה שהיה האליל ולהראות לבני ישראל שהוא אינו אלא בסך הכל רק חיה, בהמה על ארבע ותו לו. אין לו שום כוחות ושום יכולות והוא בהמה שנבראה על ידי הקדוש ברוך הוא בששת ימי הבריאה.

 

ביטול אלילו של מצרים

 

יתרה מזו, ה’ ביקש שיקשרו אותה למיטה ובכך הם יבינו שהשה בעצם כלום! ויש בכך גם מן ההשפלה לעבודה זרה של מצרים. ובכך יתבטל מהם גם הפחד והכפירות שבלב שהיה מוכרח לקרות לפני צאתם ממצרים.

 

קורבן הפסח

 

ביום י”ד בניסן, התכוננות ליציאה מן החושך נמצאת בעיצומה, ה’ מבקש לשחוט קורבן מיוחד הנקרא “קורבן הפסח” אותו הם קונים ארבעה ימים קודם לכן בעשירי לחודש. אותו קורבן הוא השה כאמור. השבת הגדול כשמו כן הוא, גדול – גדול מאוד ברוחניות ובשפעים הכבירים אשר יורדים בו.

 

גדלות של ניסים שבאים על ידי התפילה

 

שיחות מוהרא”ש, דברי מהורנ”ת ז”ל  ליקוטי הלכות, נטילת ידיים שחרית הלכה ב’  “שבת הגדול נקראת על שם התגלות הניסים שהיו על ידי תפילה, שנקראת ‘גדול’, ככתוב בדברים: “כי מי גוי ‘גדול’ אשר לו אלוקים קרובים אליו כה’ אלוקינו בכל קראנו אליו, כי זו גדלותינו שה’ יתברך שומע תפילתנו ומשנה הטבע ע”י תפילתנו”.  נמצא, שתפילה פועלת ניסים והפעולה של שינוי הטבע נקרא ‘גדול’  ליקוטי מוהר”ן חלק א, סימן ר”נ.

 

וכל זה התחיל בשבת הגדול, כי אז לקחו השה שהייתה העבודה הזרה של מצריים, וקשרו אותה לרגלי המיטה, והכינו אותה לקורבן פסח, והיו שיניהם של מצריים קהות של ששוחטין את אלוהיהם ולא היו ראשין לומר דבר – ועל אותו הנס קורין אותו שבת הגדול )כמבואר בטור אורח חיים סימן ת”ל(, כי זה אחד מהניסים שפעלו על ידי תפילה גדולה!

 

למכה מצרים בבכוריהם

 

נס נוסף שנעשה בכוח תפילתם בשעה שהזהיר ה’ את המצרים על מכת בכורות, באו המצרים לפרעה ובקשו ממנו שישחרר מיידי את עם ישראל לבל ימותו. פרעה סירב. מה עשו הבכורות? נטלו חרב והרגו את אביהם, שנאמר “למכה מצרים בבכוריהם”. שישים ריבוא הרגו הבכורות באביהם. ראו בני ישראל נס ניסים מעל הטבע ממש – בכוח תפילתם שונאיהם הרגו בעצמם את עצמם!

 

זמן התחדשות התפילה – השבת בגדול

 

שבת הגדול – זמן התחדשות כוח התפילה! השבת הגדול הזו נקראת ‘השבת הגדול’ גם על שם התגלות גדולתנו בכוח התפילה, שאנו יכולים לפעול נפלאות גדולות בכל תפילה ותפילה שנתפלל לה’, והכל בזכות כוח התפילה שהאיר בהם משה רבנו ע”ה, שידעו שהקדוש ברוך הוא ‘קרוב אלינו בכל קוראינו אליו’. וזו ידיעה גם עכשיו, לא רק שהייתה קיימת בעבר!

 יהודים יקרים אנחנו רגע לפני חג הפסח והתגלות המשיח הבה נמשיך ביתר שאת להתפלל לה’ יתברך ולהאמין באמונה שלמה שה’ שומע את תפילתנו שמח בהם ועושה שינוי טבע גם אם בלי שנדע ובלי שנרגיש כי ה’ נמצא איתנו תמיד! לכן ‘שבת הגדול ‘זה זמן של התחדשות התפילה. והיום, מה כיום?! יש לנו את הזכות להשתמש בכוח התפילה לפעול ישועות ולהפוך את הטבע ממש! אל תתנו ליצר הרע לגנוב ולגזול לכם את האוצר היקר מכל שהוא כוח התפילה,

ואגב עיקר הפרנסה נמשך מכוח הדיבור ובזמן זה צריך ביותר גם להיזהר מן הכעס ולהעביר על מידותינו. האמינו בכוח התפילה

 

כתבו לנו מה דעתכם!

1. Sardar Azari

ג' טבת התשפ"ד

12/15/2023

I thank God for you every day.

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה