ימים המסוגלים למהפיכה

וספרתם לכם ממחורת  השבת שבע שבתות תמימות תהיינה הוציא הקבה ממצרים את ישראל ממט שערי טומאה בכדי לקבל את התורה היו צריכים להיטהר ישראל ימי ספירת העומר הם ימי טהרה והכנה לקבלת התורה.  לכן באה התורה ומבקשת וספרתם לכם תספור היכן אתה נמצא עם המידות שלך היחס בין אדם לחברו בין איש לאישתו ביחסי משפחה

2 דק' קריאה

הרבנית מרים ארוש

פורסם בתאריך 02.05.23

וספרתם לכם ממחרת  השבת שבע שבתות תמימות תהיינה הוציא הקבה ממצרים את ישראל ממט שערי טומאה בכדי לקבל את התורה היו צריכים להיטהר ישראל ימי ספירת העומר הם ימי טהרה והכנה לקבלת התורה.  לכן באה התורה ומבקשת וספרתם לכם תספור היכן אתה נמצא עם המידות שלך היחס בין אדם לחברו בין איש לאישתו ביחסי משפחה

 

ימי הספירה הם ימי אבלות על תלמידיו של רבי עקיבא 24 אלף היו לרבי עקיבא תלמידים ומתו מפסח עד עצרת במחלת באסכרה. מה היה חטאם שלא נהגו כבוד זה בזה. לא פירגנו להצלחה של השני לכן נענשו במיתה משונה

 

מספרים על גר אחד שבא לפני שמאי ואמר לו למדני את התורה על רגל אחד דחפו ואמר לו ללמוד על רגל אחד יש הרבה דינים , סעיפים.

 

בא להלל הזקן ואמר לו למדני את התורה על רגל אחד- אמר לו כל מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך. אם נתבונן בדבר הלל זה באמת כל התורה כולה. בין אדם לחברו

 

שנוא עליך שמעליבים אותך אל תעליב

ששנוא עליך שצועקים עליך אל תצעק.

 

אם איש ואישה יאמצו להם את הכלל הזה יהיה להם הרבה שלום ואהבה אדם אוהב את עצמו וכואב לו שמציקים לו או פוגעים בו. לכן אל יעשה זה לחברו. אז בוודאי נהיה חברה מתוקנת ושמחה ונזכה לגאולה. ביום לג בעומר נפסקה המגיפה ופסקה המיתה נשארו לרבי עקיבא רק חמישה תלמידים רבי שמעון בר יוחאי ועוד ארבעה

 

ר שמעון מחבר הזוהר אמר לחבריו אנחנו נלמד באהבה ונזכה לתקן את חטאם של 24 אלף תלמידים חיבר רבי שמעון בר יוחאי את הזוהר הקדוש וביום לג בעומר פטירתו וגם יום הולדתו זה יום גדול מאוד נוהגים לעשות בו יום שמחה מדליקים מדורות לכבוד האור הגדול של רבי שמעון בר יוחאי

 

לג בעומר רבי שמעון הבטיח שלא תשכח תורה בישראל סופי אותיות רשבי. מקום מנוחתו במירון נוהגים לעלות לקברו ולשמוח בשמחת הצדיק שהבטיח יכול אני לפטור את העולם מן בדין מבריאת העולם ועד ימינו. באים ומבקשים ממנו פטור אותנו מן הצרות שעם ישראל עוברים ותחיש גאולתו אמן!!!

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה