אין זוג לא מוצלח – ערב יום כיפור

כאשר סיימנו בני הזוג לשטוח את כל טענותיהם הקשות זה על זה, הם חשבו שהרב ייאנח עמוקות ויהיה מיואש לנוכח הבעיות הקשות והפערים והמריבות שיש ביניהם. הם בכל פעם מתפייסים ומבקשים סליחה ושוב חוזרות אותן הבעיות והמריבות בדיוק.

4 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 20.09.23

“איני אותו האיש”

כאשר סיימנו בני הזוג לשטוח את כל טענותיהם הקשות זה על זה, הם חשבו שהרב ייאנח עמוקות ויהיה מיואש לנוכח הבעיות הקשות והפערים והמריבות שיש ביניהם. הם בכל פעם מתפייסים ומבקשים סליחה ושוב חוזרות אותן הבעיות והמריבות בדיוק. הם בעצמם כבר מזמן התייאשו מהנישואין, והם חשבו שהרב פשוט ייאשר להם לפרק את החבילה.

מה גדולה הייתה תדהמתם כשראו את הרב מחייך ונינוח, כאילו אינו רואה כאן שום קושי ובעיה. הם נעצו ברב מבט מבולבל וחיכו למוצא פיו.

הרב אמר להם: “תראו זוג יקר, אתם זוג נורמלי לגמרי. לכל זוג יש פערים, יש ויכוחים ולא אחת נוצרות מריבות. וזה נכון שצריכים לבקש סליחה על תקלות נקודתיות, אבל הפתרון העמוק שלכם ושל כל זוג הוא פשוט להקדיש זמן לדבר זה עם זה בכל יום ויום…

“רק השיחה והדיבור מחברים ומקשרים, רק בזמן השיחה היומית הפתוחה, תוכלו להבין יותר טוב את בן הזוג, להסביר יותר טוב את עצמכם, ואפילו להבין יותר טוב את עצמכם. אתם תגלו את הדרכים האינסופיות לגשר על כל הפערים, ותמצאו את הדרכים המיוחדות לכם לעקוף ולטפל בכל בעיה ומריבה. זהו. זה כזה פשוט”.

צריכים להתקדם

אנחנו עומדים ערב שבת שובה, בעיצומם של עשרת ימי תשובה וכמעט ערב יום הכיפורים, היום הקדוש, שבו אנחנו שבים בכל ליבנו ומצווים להתוודות עשרה וידויים ולבקש סליחה. ואכן, בקשת הסליחה של יום הכיפורים חשובה מאוד מאוד, ורבי נחמן אמר שעיקר עבודת יום הכיפורים היא בקשת ה”סלח נא”.

אבל רבים מאיתנו, אם לא כולנו, רואים שאותן עבירות ואותן בעיות חוזרות שוב ושוב מידי שנה בשנה. האם זה נראה לנו תקין שכל שנה אנחנו מבקשים סליחה וחוזרים בדיוק על אותן טעויות?!

ברור שלא!

התשובה אמורה לשנות אותנו. אנחנו אמורים להרגיש התעלות והתקדמות, לפחות משנה לחברתה. ימי התשובה הם ימי חשבון נפש שבהם אנחנו אמורים לראות, שעם כל העבירות והבעיות – אנחנו ממש לא באותו מקום שבו היינו בשנה שעברה, התקדמנו!

אין יהודי לא מוצלח

הקשר שלנו עם בורא עולם הוא כמו של שני בני זוג: “אני לדודי ודודי לי”. ובדיוק כמו בין בני זוג, כך גם בינינו לבין אבינו שבשמים, הדרך לתקן ולשפר באמת היא הדרך של שיחה אישית בכל יום, בכל יום.

מצד אחד זו דרך באמת קלה ופשוטה. מצד שני זו דרך עוצמתית שבאמת באמת משנה את האדם בפנימיות. תשאל כל מי שעוסק בהתבודדות לאורך ימים ושנים – הוא רואה שינוי, הוא מתקדם, הוא עולה מדרגה לדרגה, הוא לא עומד במקום! חד משמעית. ומצד שלישי, אין דרך אחרת! אין כביש עוקף! אין תחליף לשיחה אישית עם הבורא!

העצה של משה רבינו

ועיקר השיחה האישית והתפילה היא לא לבקש על צרכי הגשמיות, אלא לדבר ולבקש על זה עצמו: על הקשר שלנו עם הבורא, על קיום התורה, על איך להיות קרובים יותר.

ונביא כאן דברים מחזקים של רבי נתן בעניין מעלת התפילה על קיום התורה, דברים שיש בהם חידוש עצום והם קשורים לפרשת השבוע, פרשת האזינו.

משה נותן לבני ישראל שיחת מוסר אחרונה לפני פטירתו. וכל כוונתו כמובן היא להביא אותם לשמירת וקיום התורה. והוא מתחנן: האזינו השמים, ותשמע הארץ, שהעיקר כמובן שישמעו ויקבלו השומעים, עם ישראל, ולכן הוא ממשיך ומבקש: יערוף כמטר לקחי, תיזל כטל אמרתי – כלומר שדברי יתקבלו באוזניכם, שבאמת תחיו ותקיימו את התורה שאני משאיר לכם.

ואז הוא גם שוזר בדבריו ונותן להם את העצה. מהי העצה? “כי שם ה’ אקרא”.

ומסביר רבי נתן: לקרוא בשם ה’ הכוונה היא להתפלל לה’ לקיים את התורה! וזו הדרך שהדברים ייכנסו לליבנו, כלומר שנזכה לחיות ולקיים את התורה באמת.

הרע הופך לטוב

וידוע שישנה מחלוקת בין החסידים לבין הליטאים מהו העיקר התורה או התפילה.

אבל רבי נתן מבאר שזו בכלל לא שאלה. אין כאן שום עיקר ותפל, שני הדברים הולכים יחד יד ביד, כי התפילה והתורה אינן נפרדות זו מזו אלא הן ממש מקשה אחת ותלויות זו בזו.

מי שמתפלל בלי ללמוד – על מה יתפלל, על גשמיות?! על חיי שעה?! וכי זו התכלית והשלימות של האדם?! ברור שלא!

ומובא ב”אוצר היראה” שכאשר עיקר התפילה של האדם היא על גשמיות, זה אומר שהסטרא אחרא נאחזת בתפילתו. כלומר שהוא לוקח את כל הדבר הקדוש הזה שנקרא תפילה, לכיוון הלא נכון!

אבל גם מי שלומד בלי להתפלל, זו סכנה. כי הוא יכול להגיע למצב ש”חכמתו מרובה ממעשיו”, הוא יודע הרבה אבל רחוק מיראת שמים ר”ל, ואין שום ערך בכל הידע שלו אם הוא לא מקיים כי “העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המוות” וכן “הַלָּמֵד שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת נוֹחַ לוֹ שֶׁנֶּהֶפְכָה שִׁלְיָתוֹ עַל פָּנָיו וְלֹא יָצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם”.

נמצא שתורה לבד זה לא טוב וגם תפילה לבד זה לא טוב.

לכן מבאר רבי נחמן מטשעהרין, בעל “אוצר היראה”, תלמידו של רבי נתן, על פי היסודות שהניחו לנו רבינו הקדוש ורבי נתן תלמידו, שעבודת ה’ אמתית היא כאשר ישנו ייחוד שלם בין התורה לבין התפילה.

וזה אומר שבשעה שאדם מתפלל – כל תפילתו היא רק כדי שיזכה לקיים את התורה; וכאשר הוא לומד – כל כוונתו היא רק כדי שיוכל לקום מן הספר ולהתפלל “ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים” בשלימות את כל מה שלומד.

ואומר “אוצר היראה” שרק כאשר התפילה והתורה הם אחד ממש – רק אז מתפרדים כל פועלי אוון, כלומר שכוח הקליפה נשבר מהאדם, וכל הרע שבתוכו מתהפך לטוב!

מחוללים שינוי

ובפרט עכשיו באחרית הימים שאנחנו מצפים לגאולה שלימה, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה שלימה, לכן בדורנו מתגלות העצות העמוקות ביותר של תיקון האדם בשלימות, ומתפשטת בעם ישראל העצה הקדושה של רבי נחמן: “לעשות מהתורות תפילות”. כי שירת האזינו עיקר כוונתה ומגמתה היא לתת לעם ישראל את הדרכים לקיים את התורה באחרית הימים, בסוף הגלות, בדור של קושי והסתרה.

לכן עם ישראל היקר, לצד הסליחות ובקשת ה”סלח נא” של יום הכיפורים הקדוש, אנחנו חייבים בעשרת ימי תשובה להקים ולייסד את תשתית התשובה והתיקון העמוק והאמתי לכל השנה כולה.

וזה אומר להתחיל לעסוק ביתר שאת וביתר עוז בדרך ההתבודדות של רבי נחמן, ובעיקר בעיקר: בהתבודדות של חשבון נפש, של תיקון, של תשובה, ושל תפילה על קיום התורה, ועל תיקון האדם.

כי תזכרו טוב, התבודדות אמתית זה הדבר היחיד שמחולל באדם שינוי, כי הוא עובד על עצמו יום יום ומתקן את עצמו במשך כל השנה כולה. וכדי שנוכל לעמוד לפני ה’ ביום כיפור ולהראות לו שאנחנו עושים באמת משהו אמתי ויסודי שבזכותו אנחנו יכולים להבטיח שבשנה הבאה אנחנו באמת נהיה אנשים אחרים – עלינו לקבל על עצמנו התבודדות שבה אנחנו מתפללים על קיום התורה.

את הדברים פרטתי והסברתי באריכות בספרי “בשדי יער” ו”אור חדש”, ושם הבאנו את כל העצות וההדרכות והחיזוקים כיצד להשתמש בעצה הקדושה והנפלאה הזאת כדי לעשות שינוי אמתי ומהפך עמוק בחיים. נלמד ונקיים כדי שנוכל לעמוד בשנה הבאה עלינו לטובה בערב יום הכיפורים ולהרגיש שאנחנו באמת אדם אחר כמו שכותב הרמב”ם בהלכות תשובה: “אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים”. אמן כן יהי רצון.

גמר חתימה טובה.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה