סגולות לחודש אדר

4 סגולות מיוחדות לחודש אדר

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 08.02.24

4 סגולות מיוחדות לחודש אדר:

1.בראש חודש אדר סגולה לצייר דגים וליצנים. את הציור לתלות במקום מרכזי בבית. רצוי סמוך לפתח הבית.

כך אמר על סגולה זו בעל ה”סגולות ישראל”, רבי אברהם ב”ר שבתאי ליפשיץ זצ”ל: “לקחת דף ולכתוב את מה שכתבנו למעלה, לתלות בבית ונזכה שבחודש זה יהיו לנו ישועות בעזרת ה'”.

בגמרא מובא כי הרוצה בית משלו היה משאיר דף זה תלוי כל השנה.

2.סגולה בראש חודש אדר לקרוא את כל ספר התהילים ולבקש משאלה אחת.

בספר ‘דבר נחמד’ נאמר על כך: “שצריך אדם… ביום משמרת ר״ח אדר ולקרוא את התהילים כולו וזה סגולה לתיקון הנשמה ויש בו עוד כמה סודות טמירים, ורצוי שביום זה יתאספו יראי ה׳ ויעשו תיקון זה”

3. נאמר על חודש אדר: “הרוצה שיתקיימו נכסיו, יטע בהן אדר”, כי אז הנטיעה תצלח. 

החוזה מלובלין פירש זאת כך: הנכסים הם מעשיו הטובים של האדם ותפילותיו, ולכן נקראות “נכסים”, כי הן מוסתרות ומוצנעות.

לכן הסגולה היא להתפלל על דבר שהאדם צריך בראש חודש אדר ויתמלאו משאלותיו, כי כל החודש נחשב לעת ישועה ורחמים.

4. האדמו”ר מברניב טען שחודש אדר מסוגל לרפואת העיניים, ולכן טיפול בעיניים – לקבוע לחודש זה דווקא. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה