הרב שמחה גולשבסקי

הרב שמחה גולשבסקי

9 פוסטים

הבגדים החדשים של אלול

עכשיו, בחודש אלול, כשאנו מצווים להכין את הבגדים החדשים, הקדושים, עלינו לדאוג ולהשפיע גם לאחרים ולא רק לעצמנו, כי כך נשיג את העושר הרוחני הרב הטמון בכל אחד מאיתנו.

האבידות שלי

מה קורה עם אדם כזה בפועל? בדיוק מה שקורה עם עיסה החשופה לאוויר העולם: מחמיץ ומתנפח, וחושב שבא לעולם רק כדי למלא את כל תאוותיו...

דרכו של צדיק

יראה ואהבה מקבלים מן הצדיק. הצורך למשול בגוף ובכל תולדותיו, גם כן מקבלים מהצדיק על ידי ראיית פניו ונתינת צדקה. אם כן, הייתכן ששני שליש מתפקיד האדם עושה עבורו הצדיק?!

נתתי לכם לב

בדורות אלה, שזכינו להתגלות אור רבינו שחשף את האוצרות הגדולים שיש לכל אחד מאיתנו, עלינו לבקש שנזכה לנצל את האפשרויות הבלתי מוגבלות העומדות לרשותנו, ולהעריך...