הדף היומי - ההלכה היומית

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

הלכות תפילין , ברכת תפילין

סימן כה – מהלכות תפילין (המשך) - א.מקדימין להתעטף בציצית, ואחר כך מניחין תפילין, שמעלין בקודש ואין מורידין. ועוד, שעל ידי הציצית זוכרים את כל המצוות, ונזכור לקיים מצוות תפילין. ב.אפילו אם הטלית...

נוסחאות התפילה

נוסחאות התפילה (המשך)- א. בברכת שמע קולינו נכון להוסיף: חוס ורחם עלינו. וגם זה אינו מעכב כלל. ב. בברכת מודים יש לומר: "ומגן ישענו אתה הוא, לדור ודור נודה לך" וכו', שתיבות לדור ודור נמשכות לתיבת...

דיני ברכת היחיד- הגומל

סימן ריט – ברכת הודאת היחיד – הגומל (המשך)- א.צריך לברך ברכת הגומל בפני עשרה אנשים ושניים מהם תלמידי חכמים, כפי שכתוב: "וירוממוהו בקהל עם, ובמושב זקנים יהללוהו" ואם אין תלמידי חכמים מצויים בעיר...

מקח וממכר בשבת

סימן שו ס"ז - מקח וממכר בשבת (המשך) - א. מותר לשלם קודם השבת דמי כניסה לגן החיות מערב-שבת, ולהכנס לגן בשבת על-ידי כרטיס המאפשר לו להיכנס לגן בשבת. ובלבד שלא יהיה כתוב שם סך הדמים

מוקצה בכלי שמלאכתו לאיסור

סימן שח ס"ג - מוקצה בכלי שמלאכתו לאיסור (המשך) - א. קדרה שיש בתוכה ככר לחם וכדומה, וכן מדוכה שיש בתוכה דברי מאכל, מותר לטלטלם בשבת אף מן החמה לצל. והוא הדין בשאר כלים שמלאכתם לאיסור.

שלחו הודעה
לפניה מהירה לחנות האתר
לחצו וקבלו מידע והכוונה