אכילה

עצה - אכילה - יכול האדם לזכות, שיהיה כל מאכלו וסעודתו בבחינת לחם הפנים, ויש צדיקים שזכו, שכל מאכלם אינו רק מהתנוצצות האותיות הקדושות, שבאותו הדבר שאוכל ושותה, נמצא, שצדיקים...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – אכילה
 
יכול האדם לזכות, שיהיה כל מאכלו וסעודתו בבחינת לחם הפנים, ויש צדיקים שזכו, שכל מאכלם אינו רק מהתנוצצות האותיות הקדושות, שבאותו הדבר שאוכל ושותה, נמצא, שצדיקים כאלו אינם אוכלים ושותים מאכל ומשקה של שאר בני אדם כלל, רק אוכלים ושותים אותיות קדושות וכו’, אך צריכין לשמור את עצמו מאוד, כי יש צבועים ושקרנים, המתדמין עצמן כקוף בפני אדם, ומרגילין עצמן לאכול מעט מחמת גדלות וגסות הרוח כדי להתכבד ולהתייקר על ידי זה, מחמת שרואין, שזה הדבר חשוב עכשיו, וסוברין שבשביל זה יקבלו אותם לרבי ומנהיג, אף על פי שלא התחילו עדיין לשבר שום תאווה ומידה כלל, וגם תאוות אכילה לא התחילו לשבר כלל, רק ממעטים באכילה בשביל כבוד כנ"ל.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
טוב מאוד מי שזוכה להיות מקורב לצדיק אמיתי, כי לעתיד לבוא כתיב: לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה,  שיאחז בכנפות הארץ וינער את הרשעים. אבל מי שהוא מקורב לצדיק האמיתי אזי יחזיק ויאחז עצמו בהצדיק ויהיה נשאר קיים ולא יהיה ננער עם הרשעים מאחר שיחזיק ויאחז עצמו בהצדיק.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה