התחזקות

עצה - התחזקות- מה שרוב בני אדם טועים בעצמם וסוברים, שנפשם אינה קדושה משורשה, וקשה להם לשוב אל השם להיות איש צדיק או איש כשר באמת כמו שאר צדיקים וכשרים, כמרגלא בפומא דאנשי לומר...

2 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – התחזקות 
 
מה שרוב בני אדם טועים בעצמם וסוברים, שנפשם אינה קדושה משורשה, וקשה להם לשוב אל השם להיות איש צדיק או איש כשר באמת כמו שאר צדיקים וכשרים, כמרגלא בפומא דאנשי לומר, כשמספרים מאיש צדיק או מאיש כשר וירא באמת, ומתחיל להתעורר בהם הרהורי תשובה גם כן להתקרב להשם יתברך, כי כל ישראל מלאים מחשבות של הרהורי תשובה והתקרבות להשם יתברך תמיד, אך אחר כך תכף אומרים: מי יכול להתדמות לזה האיש צדיק וכו’, כי היה נשמה קדושה מנעוריו, כאילו צדקת הצדיקים וכשרים הוא רק מצד הנשמה הקדושה שיש להם מתולדותם, אשר באמת אינו כן, כי עיקר צדקת הצדיק הוא רק על ידי יגיעתו וטרחתו בעבודתו יתברך כמה וכמה ימים ושנים הרבה, והתגבר והתחזק בכל פעם, ולא הניח את עצמו ליפול בשום אופן, והרבה בתפילה ותחנונים, עד שזכה למה שזכה, וכל אדם יכול להיות כמותם, כי הבחירה – חופשית, כמאמר רבותינו ז"ל: "כתר שם טוב מונח" וכו’.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
יש בני אדם שנדמה להם שהם רחוקים מאיזה תאוות גדולות כגון מתאוות ממון וכיוצא בזה. דע שאף על פי כן יכול להיות שהוא גרוע יותר מחברו שהוא משוקע באותה התאווה דהיינו שיש לו איזה תאווה אחרת שהוא משוקע בה כל כך עד שאפילו תאוות ממון וכיוצא בזה שהיא תאווה גדולה מאוד נתבטלה אצלו כנגד אותה התאווה נמצא שהוא גרוע יותר כי הוא משוקע כל כך באיזה תאווה עד שאפילו תאווה גדולה של ממון וכיוצא נתבטל אצלו מחמת התאווה. ואפילו אם היתה התאווה שהוא משוקע בה קטנה מתאווה האחרת שהוא רחוק ממנה עם כל זה אין נפקא מינה כלל מאחר שהוא משוקע בה כל כך עד שתאווה גדולה נתבטל אצלו על ידי זה כנזכר לעיל. וכמו שמצינו שיש עקשן כגון תינוק שבשביל עקשנות לבד יכול להפקיר עצמו לגמרי ולהכות ראשו בתיבה מחמת עקשנות כנגד אמו שעושה לה להכעיס. כמו כן יש בבני אדם שיכול להפקיר הכל ולסלק כל התאוות בשביל איזה תאווה או עקשנות שהוא רוצה.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה