צדיק

שיחה- דע כלל חשוב: כל כל היראות וכל היסורים שיש לאדם הם מקצרים ומכלים את ימי חייו. ועל כן אילו הקלי עולם, העוסקים...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – צדיק
 
על ידי שזוכים לפרנס את הצדיק, על ידי זה קל יותר לקבל ממנו הארת דעתו הקדושה, עד שיכולים לזכות על ידי זה לאכול בעצמו גם כן בקדושה גדולה ולקבל הארת הרצון בשעת האכילה. גם על ידי זה יוכל לקבל הארה יתירה מהשארת הדעת, שנשאר מהצדיק גם אחר הסתלקותו. גם יכול לקבל על ידי זה שפע ברכות ועשירות גדולים.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
דע כלל חשוב: כל כל היראות וכל היסורים שיש לאדם הם מקצרים ומכלים את ימי חייו. ועל כן אילו הקלי עולם, העוסקים בחקירות חייהם אינם חיים כלל, כי היסורים והדאגות שלהם מכלים את חייהם. אבל כל היראות וכל היסורים שיש לאדם מחמת יראת ה’ הם מוסיפים לו ימים וחיים בבחינת: ‘יראת ה’ היא תוסיף ימים’. כי יסורים אלו הם מחמת שמתירא מהשם יתברך או מחמת רוממות הבורא או מחמת יראת העונש.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה.  

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה