על מקומו יבוא בשלום – פרשת יתרו

אף אחד לא אוהב להמתין. ההמתנה מורטת עצבים ומתסכלת. בפרט בדור האינסטנט כשהכול סביבנו כל כך מהיר.

4 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 29.01.24

איכות או מהירות?

אף אחד לא אוהב להמתין. ההמתנה מורטת עצבים ומתסכלת. בפרט בדור האינסטנט כשהכול סביבנו כל כך מהיר. לחכות על הקו במשך דקה שלימה למענה של נציג שירות – זה כבר מוציא אותנו מדעתנו.

ואכן, כשאנחנו מחפשים מידע זמין או שירות לקוחות יעיל – אנחנו דורשים מענה מהיר. אבל יש דברים בחיים שבהם הדבר החשוב באמת זה האיכות ולא המהירות. אם אנחנו רוצים ייעוץ או טיפול רפואי של מומחה בעל שם – זה ברור שניאלץ להמתין, וכדאי לנו להמתין, כדי לקבל את הטיפול המקצועי והאמין ביותר.

כמו כן אם אנחנו רוצים ייעוץ עסקי לפני עסקה גדולה מאוד שתשפיע על כל החיים שלנו, אנחנו נהיה מוכנים להמתין ככל שיידרש כדי לקבל את העצה השלימה והמלאה והמתאימה ביותר למצב שלנו מהאדם בעל הניסיון הגדול והעשיר ביותר.

במקרים כאלה החשיבות של המהירות במענה היא שולית, ונקבל בהבנה כל המתנה, ובלבד שנקבל את המענה האיכותי והמושלם ביותר.

זה לא “קו הלכה”

על רקע זה נבין את הדין ודברים שבין יתרו למשה רבינו.

בימינו נפוץ ברוך ה’ המשג של ‘קו הלכה’. יהודים צריכים לדעת מה ההלכה במקרים שונים בכל שעות היממה ולא תמיד יש להם רב זמין ונגיש. ריחם ה’ יתברך על הדור שלנו וייסד לנו קווי הלכה טלפוניים המאוישים עשרים וארבע שעות ביממה במיטב הרבנים הפוסקים לפי המנהגים השונים מתוך שאיפה לתת מענה מדויק ומהיר לכל יהודי בכל רגע נתון.

אם משה רבינו היה עוד סוג של “קו הלכה” – הרי שיתרו צודק לגמרי, השכל מחייב שתהיה כאן נגישות מקסימלית לאזרח הקטן, ובמערכת שופטים מסועפת כפי שיתרו מציע למשה רבינו לייסד, ישנה יעילות ומהירות, והורדת עומס גדולה מאוד ממשה רבינו.

אבל משה רבינו עונה ליתרו: “כי יבוא אלי העם לדרוש אלוקים…” נכון שיש משפטים והוראות שאפשר לנהל בצורה יעילה יותר על ידי מערכת שיפוטית, ואכן יש לזה מקום ומשה באמת מקשיב לקול חותנו. אבל מי שרוצה “לדרוש אלוקים“, בשביל זה הוא חייב את משה רבינו בעצמו, כי הוא זה שעומד בין העם ובין האלוקים, והוא זה שמעביר להם את המסר המתאים והמדויק ביותר לכל אחד כפי מצבו ועניינו.

יהודי שרוצה דברים קריטיים כגון לקבל את העצה השלימה למצבו, את ההדרכה המדויקת לפי תיקונו, את הרפואה המושלמת לנפשו, את האמונה השלימה והמזוככת, את בירור ותיקון כוח הדמיון המתעתע – הוא בוודאי יעדיף לחכות ימים ושבועות ואפילו שנים, כדי להיפגש ישירות עם משה רבינו ולא עם מתווכים שונים, חשובים ככל שיהיו.

ועיין בפירוש הרמב”ן כאן ובספר דברים שאומר ש”לדרוש אלוקים” הכוונה היא שבאו אל משה שיתפלל עליהם בעת צרתם או לעניינים שנדרשת להם רוח הקודש! ובוודאי דבר כזה יכול להתקיים רק בצדיק הגדול ביותר.

רופא הנפשות

רבי נחמן מברסלב כותב בליקוטי מוהר”ן בתורה ל דברים חד משמעיים:

“כי כל מה שהוא קטן ומרוחק ביותר, צריך מלמד גדול ביותר… כי כל מה שהחולה נחלה ביותר, צריך רופא גדול ביותר. על כן אין להאדם לומר: ‘די לי אם אהיה מקורב אצל איש נכבד וירא ה’, אף שאינו מופלג במעלה, כי הלוואי שאהיה מקודם כמוהו’. אל יאמר כן! כי אדרבא, כפי מה שידע אינש בנפשיה (= כפי מה שיודע אדם בעצמו) גודל פחיתותו וגודל ריחוקו שנרחק מאד מהשם יתברך, כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו. וכמו כן כל מה שיודע בעצמו שהוא מרוחק ביותר, צריך לבקש לנפשו רופא גדול מאד מאד, הגדול במעלה ביותר, דהיינו שיחזיר ויבקש תמיד לזכות להתקרב להרבי הגדול מאד מאד כנ”ל. כי כל מה שהוא קטן ביותר, צריך מלמד גדול ביותר”.

המחשבה שֶׁמַּעֲלֶה כאן רבינו היא מאוד נפוצה ורווחת: “די לי אם אהיה מקורב אצל איש נכבד וירא ה’, אף שאינו מופלג במעלה, כי הלוואי שאהיה מקודם כמוהו”. יש לי רב נחמד בשכונה, ראש כולל, יש לי קווי הלכה, זה רב מספיק גדול בשבילי, מה אני צריך לחפש לעצמי את הרבי הגדול ביותר? מה חסר לי?

וחס ושלום לזלזל בשום רב בישראל. כולם אהובים וכולם קדושים, וכל יהודי חייב שיהיה לו קשר עם רבנים במקומו ועם רבותיו שלימדו ושמלמדים אותו תורה, אם זה בשיעורי הלכה, ואם זה בהוראות למעשה, ואם זה בלימוד ובעצות לחיים בחינוך הילדים ובשלום ביתו ועוד; ואם הרב הזה נגיש וזמין עבורו – זה בוודאי יתרון ומעלה.

אבל כאשר יהודי מחפש צדיק שיביא אותו לתכליתו ולמילוי מושלם של תפקידו בעולם הזה, שלא יפסיד חלילה את מטרת ותכלית חייו – כאן הוא צריך להיות מוכן להקריב מכוחו ומזמנו כדי לחפש ולמצוא את הצדיק הגדול ביותר, כי כאן כבר מדובר בענייני נפשות של ממש.

הצוואה של רבי נחמן

לכן הצוואה של רבי נחמן מברסלב בימיו האחרונים הייתה “לחפש ולבקש מאוד אחרי מנהיג אמתי להתקרב אליו”. וזה מושג שהוא עיקר יסודי ביהדות כמו שכותב במקום אחר: “העיקר והיסוד שהכול תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור”. ולצערנו הרב המושג הזה רחוק מאוד אפילו מרוב האנשים יראי השם שבדורנו. ולכן חשוב מאוד להבין את הנקודה הזאת למעשה.

רבי נתן מברסלב בליקוטי הלכות חוזר ומדגיש זאת בהלכות רבות, ומבאר למעשה שלא מספיק למצוא צדיק גדול וקדוש, אלא צריכים תמיד להמשיך ולחפש את רוח הקודש שלו את הדעת האמתית שלו, בין בחייו ובין לאחר פטירתו מן העולם, ולחפש את תלמידיו האמתיים שממשיכים את דרכו בעבודת ה’ ואת רוח הקודש של הצדיק שעוברת דרך תלמידיו וממשיכי דרכו.

והעיקר הוא לקיים זאת למעשה: להתפלל בכל יום ויום לזכות להתקרב לצדיקי האמת, לצדיקים שיש להם כוח להאיר לנו ולקרב אותנו לה’ באמת ולהחזיר אותנו בתשובה שלימה באמת כמו שכותב רבינו שם: “אבל באמת צריכין לחפש ולבקש מאד מאד אחר מנהיג אמתי כזה, וצריך לבקש מאד מהשם יתברך, שיזכה להתקרב למנהיג אמתי, כדי שיזכה לאמונה אמתית בשלמות”. כי העולם הזה מלא בטעויות ובהטעיות, כמו שאומר רבינו על הפסוק “יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות”. ורק צדיק אמתי שיודע את שורשי נשמות ישראל יכול לכוון כל אחד ואחד בדרך ישרה לפי שורש נשמתו.

לא מסתפקים במועט

ובזה תלוי כל תיקון האדם, זה ממש קריטי, לא מדובר כאן במותרות, ולכן אסור לעולם להפסיק להתפלל להתקרב לצדיק הגדול ביותר שבכוחו לתקן נשמות ישראל. ושווה להתפלל ולהמתין ימים ושנים – אפילו אם אדם יזכה רק בסוף ימיו למצוא את הצדיק ולהתקרב אליו לשעה אחת בלבד.

ולכן בני ישראל שרצו לקבל את תיקונם לא היו מסכימים ללכת לשום דיין ורב כי אם למשה רבינו בכבודו ובעצמו, כי ידעו שעצם ראיית פני הצדיק ועצם הזכות לדבר ולספר לצדיק מה שעובר עליהם בבחינת “כי יהיה להם דבר בא אלי” – זו עצמה בחינת התקרבות לצדיק כמבואר בליקוטי מוהר”ן בתורה ד – ועל ידי זה זוכים שהצדיק מפריש ומברר לו דרך לפי שורש נשמתו.

ולכן כאשר חוזר משה ומספר לעם ישראל בפרשת דברים את פרשת מינוי השופטים הוא פותח במילים: “איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם”, ואומרים חז”ל שהמילה “איכה” כאן רומזת למגילת איכה שהיא מגילת החורבן, כי כל החורבנות וההתרחקות של עם ישראל מהתכלית מתחילה מכך שהם לא מחפשים ודורשים את הצדיק.

בדור שלנו יש ברוך ה’ תורה בכל מקום שיעורים בלי סוף כן ירבו. אבל עדיין יש חיסרון במורה דרך יש משבר מנהיגות גדול. ודווקא ימי המלחמה מחדדים עוד יותר את הקושי והחיסרון. לכן צריכים להתפלל בכל הכוחות שה’ יתברך יגלה לנו את הצדיקים האמתיים ואת העצות ואת הדעת האמתית שיכולה לעזור לכל עם ישראל ולכל יהודי ויהודי באשר הוא שם לפי מקומו ושורש נשמתו – למצוא את הדרך ואת המסלול להתקרב לה’ באמת ורק בזכות זה נזכה לגילוי המלך המשיח ולגאולה השלימה ברחמים, ויתקיים בנו הפסוק מהפרשה: “וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום”, במהרה בימינו אמן.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה