סוכות, תרגישו בבית!

סוכות כבר כאן? אז תרגישו הכי בבית. הרב שלום ארוש על טעמה המיוחד של הסוכה וכל הסיבות להרגיש קבועים ולא ארעיים במבנה הזמני במשך שבעה ימים.

5 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 26.09.23

הכנה, היא אחד הדברים היסודיים ביותר שכל החיים עומדים עליו ותלויים בו. והבחירה העיקרית של האדם בחיים היא – ההכנה. כי בכוחה, ובצורה נכונה, לקבוע בין חיים למוות, בין אור לחושך, בין קדושה לטומאה.

 

ממש כך. ואני גם אומר את זה מכלי ראשון, מהתנסויות שלי בתחומים רבים בחיי. הבנתי מהתגובות הנפלאות שאני מקבל מיהודים יקרים בכל רחבי הארץ והעולם, שמספרים לי כיצד שיעורי הדרכה פשוטים שינו להם ולכל משפחתם את חג הפורים, את ליל הסדר ועוד. למרות שיכול להיות שהשיעורים בפועל לא חידשו להם הרבה יותר ממה שכבר ידעו – אבל הגישה של ההכנה הנכונה עשתה אצלם מהפך.

 

מהי הכנה?

 

ההכנה לכל דבר שבקדושה פירושה: 1. להבין את גודל מעלת הדבר שבקדושה, הרווחים וההפסדים העצומים. 2. ללמוד את התנאים לזכות לרווחים העצומים, הלכות והנהגות פשוטות. 3. להכיר את המציאות, לדעת מהן הסכנות, ולהכין את עצמנו להתמודדות בדרך של אמונה. 4. ההכנה העיקרית: להתפלל על כל מה שלמדנו.

 

לטעום את הטעם של הסוכה

 

חג הסוכות דורש מאיתנו שעות רבות של הכנה גשמית בבניית הסוכה, בבחירת ארבעת המינים, בקניות, בבישולים, בהתרוצצות בלתי פוסקת ועוד. ואין מה לומר, זה דבר יפה מאוד לראות את עם ישראל טורחים ועמלים על קיום המצוות, ובוודאי שבורא העולם משלם על כל פסיעה ועל כל מאמץ, וכמו שאומרים חז”ל ‘לפום צערא אגרא’. אבל חבל מאוד שבדברים העיקריים של חג הסוכות לא משקיעים מאמץ. בסוכות מאיר אור רוחני נפלא מאוד. אפשר לשאוב רוח הקודש ממש, שמחה ואמונה לכל השנה כולה. סוכה היא סגולה לבנים, סגולה לדירה, סגולה לשלום, סגולה לגאולה – וזה דורש קצת השקעה ותשומת לב מצִדנו.

 

התאמצת, קנית סכך, דפנות, קישוטים, בנית סוכה, הכנת אוכל בשפע, הזמנת אורחים – אבל מה עם האור של הסוכה? מה עם הטעם של הסוכה? מה תוכל לקחת אִתך לכל השנה כולה? איזה אור יֵיחקק בנפשות של הילדים שלך לכל החיים? את זה קובעת ההכנה שלך! לכן ראוי מאוד לפַנות לעצמכם כמה דקות ללמוד, לקרוא את המאמר הזה, ועוד כמה דקות לשבת ולחשוב ולהוציא מסקנות אישיות לחיים שלכם, ועוד כמה דקות להתפלל על זה.

 

השלמות של אור האמונה

 

בחג הסוכות מאיר אור האמונה בשלמות וביופי שאין כדוגמתם בכל השנה כולה. מדוע? כי העבירות הן חומה המפרידה בין האדם ובין אור האמונה, וכפי הנקיות מעבירות כך מאיר על האדם אור האמונה. ולאחר שיצאנו מיום הכיפורים והקב”ה טיהר וניקה אותנו ברחמיו מהעוונות, כעת אנו מוכשרים לקבל את האור הגדול ביותר של האמונה, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב (ליקוטי מוהר”ן ח”ב, ס”ו): “אחר המחילה והסליחה של יום הכיפורים נגדל שם ה'”, זאת אומרת שעל ידי מחילת העוונות האדם זוכה לאור האמונה. ולכן מצַוֶה עלינו הבורא להיכנס לתוך “צילא דמהימנותא”, לחסות בצל האמונה למשך שבעה ימים!

 

ולכן סוכות הוא גם “זמן שמחתנו”, כי כל העצבות והצער בחיים נובעים מהעבירות ומהסתרת אור האמונה, וכאשר מאיר אור האמונה בשלמות – זה הזמן לשמוח. ולא רק לשמוח, אלא להצטייד במאגרים של שמחה לכל השנה כולה, לכן סוכות זהו זמן שמחתנו בו הצטווינו בתורה הקדושה “ושמחת בחגך”.

 

סגולות הסוכה

 

רבי נחמן אומר שסוכה היא סגולה לבנים, הן לזכות לזרע של קיימא והן לזכות לבנים טובים והגונים. ואכן, הסוכה משאירה רושם עז על הילדים שמטבעם אוהבים שינויים והם מקושרים לסוכה על ידי הבנייה והקישוטים, ובסוכה הלבבות של הילדים פתוחים לקבל את השפעת האמונה. על ידי הכנה נכונה, נוכל למלא את הלבבות הרכים באור של שמחה ואמונה, באור שייתן להם חוסן נפשי, ביטחון עצמי, ושמחת חיים.

 

הסוכה היא גם סגולה לשלום בית, לכן היא נקראת סוכת שלום. כמו כן, היא החג שמבטא יותר מכל את הגאולה העתידה ואת הקמת מלכותו של מלך המשיח שנקראת סוכת דוד, והיא מבטאת את השלום הנפלא שיהיה בעולם כולו, שאז כל האומות ייעשו אגודה אחת לעלות לרגל לבית המקדש ולעבוד את השם יתברך. כל מי שזוכה לטעום את הטעם הנפלא של חג הסוכות – מקבל טעימה מאור הגאולה שלעתיד לבוא.

 

תנאי העסקה

 

כדי לזכות באור הגדול הזה דרושה הכנה, אך עוד לפני כן, צריכים לדעת כמה פרטים חשובים המובאים בספרי ההלכה ובספרי הצדיקים, שהם התנאים לזכות לאור הגדול:

 

האור הגדול של חג הסוכות נשפע בכל רגע ורגע משבעת ימי החג, על ידי קיום מצוות סוכה. בכל רגע שאתה בסוכה – אתה מקיים את המצווה, והמילה ‘מצווה’ פירושה חיבור, חיבור לקדוש ברוך הוא, וחיבור לאור הגדול של הסוכה. לכן חבל על כל רגע שבו אדם לא נמצא בסוכה.

 

בכל רגע שאתם נמצאים בסוכה, אתם מרוויחים וצוברים אמונה ושמחה, לכן השתדלו לצאת כמה שפחות, ובוודאי לא לבזבז זמן במקומות אחרים, ובוודאי לא לאכול ולא לישון מחוץ לסוכה. רבים חושבים שצריכים רק לאכול בסוכה ולאחר הסעודה הם הולכים לביתם, אך אין הדבר כך. בחג הסוכות הסוכה היא הבית שלכם. שם אתם לומדים, נחים, מדברים עם הילדים ומקבלים את האורחים. רבים וטובים לא יודעים שהעניין של השינה חמור עוד יותר מהאכילה, כי אסור לישון מחוץ לסוכה אפילו ‘שנת עראי’, כלומר, אפילו נמנום קצר צריך להיות רק בסוכה. רבי נחמן אומר (ליקוטי מוהר”ן, לה) שבזמן השינה הנשמה נכנסת ומתחדשת בתוך האמונה, והסוכה היא השלמות של האמונה, לכן צריך שבכל שבעת הימים כאשר הנשמה יוצאת ל”התחדשות”, היא תצא אך ורק דרך צל האמונה שהוא הסכך.

 

תנאים נוספים

 

כמו כן חשוב לדעת שמצוות סוכה צריכה כוונה. כלומר, שבכל פעם שנכנסים לסוכה לאכול, לישון, ללמוד או סתם לשבת – לא להיכנס לסוכה באופן סתמי, אלא צריכים לחשוב בפירוש, וטוב יותר להגיד בפה: ‘אני מקיים עכשיו את מצוות הבורא לשבת בסוכה בחג הסוכות, כדי לזכור שאבותינו ישבו בסוכות בצאתם ממצרים, כמו שכתוב: “למען יידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצריים”‘.

 

חשוב מאוד לזכור להזמין את האושפזין בכל לילה כי הם שבעת הרועים המשפיעים עלינו את האמונה והקדושה (כמבואר בל”מ כב).

 

וכן חשוב ביותר לשמור על כבוד הסוכה, הן על הניקיון הגשמי והן על הניקיון הרוחני. יש לשבת ביראת כבוד, בדרך ארץ, לכבד את השכינה ואת שבעת הרועים הנמצאים איתנו, וכמובן להתנהג באמונה בעצמנו ולא לכעוס ולא לריב.

 

והעיקר לשמור על הפה והדיבור. רבי נחמן מברסלב אומר שכל קדושת הסוכה תלויה בקדושת הדיבור, לכן צריכים בתוך הסוכה לדבר רק דיבורים של תורה ותפילה, שאז זוכים ל”חיבוק יד ימין” של הקב”ה, אבל כאשר אדם מדבר דיבורים שאינם קדושים קדושת הסוכה נגרעת מאוד, וחבל. שהרי לא טרחנו, רצנו והכנו כדי לגרוע מהמצווה חלילה?!…

 

תרגישו בבית!

 

ואם תשאלו, הרי כתוב ‘תשבו כעין תדורו’ – אנו צריכים לשבת בסוכה כפי שאנחנו בבית, ובבית אנו לא שומרים על יראת כבוד ועל דבקות באמונה? התשובה לכך היא, שגם בבית צריכים לשמור על יראת הכבוד כמובא בסעיף הראשון בשולחן ערוך: “שיוויתי ה’ לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב המלך, כל שכן כשיָשִׂים האדם אל ליבו שהמלך הגדול הקב”ה, אשר מלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר: ‘אם ייסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום ה” – מיד יגיע אליו היראה וההכנעה ופחד ה’ יתברך ובושתו ממנו תמיד”.

 

ואדרבא, אם כל השנה אנו לא זוכים לקיים זאת, עכשיו כאשר נכנסים לצל האמונה – לחיקו של הקדוש ברוך הוא, ויותר קל להרגיש את הנוכחות של המלך הגדול ושל הצדיקים – עכשיו זה הזמן לעבור “שבוע של אימונים” כיצד חיים את כל החיים האלה באמונה ובדבקות בבורא.

 

הכנה למעשה

 

עלינו לזכור שהכל מתחיל מהאמונה. תכינו את עצמכם שתקבלו באמונה את כל השיבושים שעלולים לצוּץ במהלך הישיבה בסוכה. בדרך כלל הישיבה בסוכה פחות נוחה מהישיבה בבית, יותר צפוף, לפעמים הסוכה קצת רחוקה מהבית ושוכחים דברים בבית ויש עיכובים, שומעים ומרגישים יותר את השכנים, הילדים מתרגשים ומשתוללים קצת יותר מהרגיל. לכן צריכים הרבה הכנה ותפילה על האמונה.

 

בסוכה מקבלים את אור האמונה, ואמונה מקבלים באמונה. אמונה זה סבלנות, זה לחייך ולשמוח, והעיקר להגיד תודה על כל העיכובים. חבל לכעוס, להתעצבן ולהפסיד את כל האור ולהשאיר לילדים טעם שלילי במצווה. כמה נעים ונפלא לומר תודה. יש עיכוב? משהו נשפך? שכחו להביא משהו? הילדים קופצניים? האור כבה? תגיד תודה ותצא בריקוד עם הילדים. אתה עושה בזה מצווה כפולה ומכופלת, גם מחזיק באמונה שזו תכלית הבריאה, גם מקיים מצוות “ושמחת בחגך” וגם מחנך את הילדים בצורה העמוקה והנעלה ביותר, לכן גם השכר מובטח: זה מה שיכין לך כלים נפלאים לקבל את האור הגדול.

 

הכל מתחיל מכם!

 

עלינו לדעת שהאחריות שלנו על קדושת הסוכה היא רק על עצמנו. גם אם אתם נמצאים עם אנשים שלא מקפידים על קדושת הסוכה כמוך, וגם אם האישה והילדים רבים וכועסים וכביכול ‘לא מתנהגים באמונה’ – זכרו שהעיקר הוא שאתם תחזיקו באמונה ואל תנסו לתקן אותם בכוח. מה עליכם לעשות? להוות דוגמא אישית של אמונה ולהוסיף אור על ידי שירה, למשל, שתעניין ותסחף אותם בצורה חיובית ולא על ידי הקפדות וגערות.

 

הדיבורים האלה נחוצים לא רק ליום הראשון אלא כל ימי החג. לכן שמרו לידכם את המאמר הזה בכל ימי החג והתפללו להכין את עצמכם. כי גם אם טעיתם, תמיד אפשר לתקן.

 

חג שמח ומלא באמונה לכל בית ישראל.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה