הרב מנחם אזולאי

הרב מנחם אזולאי

62 פוסטים

חנוכה אור וחושך

מעט אור דוחה הרבה חושך. מעשה טוב או חסד קטן, יכול להפיץ הרבה אור. חיוך, תודה, סיוע לזולת, ויתור לזולת – כל אלה מאירים את היום...

טיפים ליום הכיפורים

לקראת יום זה עלינו להכין עצמנו כדי שנוכל להשיג את מטרתו של היום הקדוש, הן ברוחניות והן בגשמיות. להלן מספר 'טיפים' שיועילו לנו ביום קדוש ומרומם זה...

באש במים ובמדבר

בשלושה דברים ניתנה תורה: באש במים ובמדבר. מיום היותנו לעם גילה ישראל מסירות נפש בעד תורתו ואמונתו, כל אימת שהכריחו אותם אומות העולם לבגוד בתורתם ובאמונתם.