קום בן אדם

אם נולדת במקום שהוא הפוך לגמרי מהקדושה, יש סיכוי רב שבקרבך מסתתרת נשמה גבוה ונשגבה. אז קום אדם, תעיר ותעורר את האהבה.

2 דק' קריאה

אהרון פריבר

פורסם בתאריך 12.01.20

אומר רבי נתן, שכל עניין ההמשכה של נשמת משיח, חייבת להיות בהעלם ובסוד, יעידו על כך מעשה של לוט ובנותיו, מעשה יהודה ותמר, ומעשה בועז ורות, שבכל אחד מהספורים האלו הנסתר רב על הנגלה. שהרי לוט לא ידע בדיוק מה קורה אתו, הוא בטח לא חשב שמהמעשה הזה עתיד להיוולד אחרי כמה דורות נעים זמירות ישראל. וכן יהודה כשפגש את תמר בפשטות לא הלך לשם הולדת המלך המשיח, וגם בסיפור של בועז היו המון סיבובים מוזרים עד שהפכה רות להיות ראויה לבועז.

 

וכל אלו הדברים מעידים על דבר אחד, שככל שהנשמה גבוהה יותר, היא באה לעולם הזה בדרכים עקלקלות יותר, מסובכות ומוזרות יותר, בדרכים לא דרכים, כמו אברהם אבינו, שנולד אצל תרח שהיה אדוק בעבודה זרה, והיה סגנו של נמרוד הרודן, והייתה אמו נידה בשעת מעשה כדברי הזוהר, ומתוך מקום חשוך זה, הפך להיות אברהם אבינו ראש למאמינים וראש לנימולים, האדם שהעיר ממזרח צדק, האיש הראשון שהפיץ את אמונת הייחוד.

 

מזה צריך כל אחד מאתנו לקחת התחזקות, זה לא משנה איפה גדלת או מה עשית עד עתה, ייתכן ונשמתך גבוהה ואצילית למרות שהנתונים האוביקטיביים מורים להיפך, וכל חלישות הדעת שעוברת עליך היא רק בגלל שאין אתה מעז לפרגן לעצמך, להאמין בעצמך, נתפסת במוחין דקטנות ובענווה פסולה שמחלישה אותך, מקצצת לך את הכנפיים, את כנפי הנשרים האבירים, שמתוכם אתה יכול לעלות ולהביא אור לעצמך ולזולתך, אור של חסד משפט וצדקה, אור של אמת ואמונה, שאי אפשר להביא לעולם בלי שאתה מאמין בעצמך ואוהב את מי שאתה.

 

וגם את זה צריך לדעת, שכל חלישות הדעת שעוברת עליך, כל המחשבות שאתה חושב שאתה לא יכול ולא ראוי, זה עבר על כל אדם בעולם, זה עבר גם על משה רבנו, גם הוא ראה את עצמו תחילה לא ראוי ולא מוצלח, הוא בקש מהקב"ה שישלח כל אדם אחר חוץ ממנו, הוא אמר לו "שלח נא ביד תשלח", כלומר, שלח את מי שאתה רוצה, רק לא אותי, כל אדם אחר ראוי יותר ממני, ולבסוף הפך להיות מושיען של ישראל לדורות עולם, האיש שהחזיק עצמו כלום ושום דבר הפך להיות איש האלוהים, האיש שגואל את ישראל ממצרים, לא רק באותו דור אלא בכל דור ודור, ולא רק את ישראל אלא את כל העולם.

 

וכך אומר הרמב"ם (הלכות תשובה פרק ה) "כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו", התורה לא נתנה למלאכי השרת, התורה נתנה לנו יושבי בתי חומר, יצורים שבעל כורחם צריכים לאכול ולשתות ולהכנס לבית הכסא, ודווקא בנו, בכל אחד מאתנו טמון כח עצום שבכוחו לגאול את העולם, וכאמור, אם נולדת במקום שהוא הפוך לגמרי מהקדושה, יש סיכוי רב שבקרבך מסתתרת נשמה גבוה ונשגבה. אז קום אדם, תעיר ותעורר את האהבה. 

 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה