סבא שלי מיליארדר!

תתארו לעצמכם, נכד של עשיר גדול שסבו נפטר והנכד המסכן אפילו לא יודע שירושה גדולה מאוד מופקדת עבורו בבנק בשוויץ, והוא חי את כל חייו כעני מרוד ולא נהנה מהאוצר הרב שהוריש לו הזקן!!!

4 דק' קריאה
סבא שלי מיליארדר

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 06.11.22

ירושה מכובדת

 

אם היינו נכדים של אחד מהעשירים הגדולים בעולם, ברמות של מיליארדים, סביר מאוד להניח שהיינו במוקדם או במאוחר זוכים בירושה גדולה ועסיסית, שאפילו חלק קטן ממנה היה יכול לפרנס אותנו ואת צאצאינו לכמה דורות קדימה.

 

אני שמח לבשר לכם שגם אתם וגם אני – כולנו נכדים של מיליארדר ויש לנו ירושה גדולה ומכובדת שיכולה לפרנס אותנו ואת זרענו וזרע זרענו עד סוף כל הדורות. “כולנו בני איש אחד נחנו”, בני אברהם אבינו שזכות עשרת הניסיונות שלו ובפרט זכות העקידה – יש בהן דַּי כדי לפרנס את עם ישראל בכל הדורות, כמו שאומרים חז”ל למה נקראת הסכין בסיפור העקידה בשם “מַאֲכֶלֶת”? כי כל ישראל אוכלים את זכותה בעולם הזה.

 

זו ירושה אמיתית. כי גם האיש העשיר ביותר – כספו לא מחזיק יותר מדורות ספורים והלוואי שיחזיק לו עצמו עד יום מותו. אבל הירושה שלנו אינה מתכלה, אלא הקרן קיימת והרווחים שלה רק עולים ועולים.

 

העושר הנסתר

 

אבל תתארו לעצמכם מנגד, נכד של עשיר גדול שסבו נפטר והנכד המסכן אפילו לא יודע שירושה גדולה מאוד מופקדת עבורו בבנק בשוויץ, והוא חי את כל חייו כעני מרוד ולא נהנה מהאוצר הרב שהוריש לו הזקן. וגם זה משל עבורנו. כי כדי להינות מהירושה הגדולה של אבינו הראשון – אנחנו צריכים לממש את הירושה, להשתמש בה בפועל. אחרת אין לה שום ערך.

 

זכות האבות משפיעה ומועילה כאשר אנחנו ממשיכים באותה דרך, ואכן בכל הדורות עם ישראל מסר נפש על התורה והיהדות כהמשך ישיר לאותה עקידה וזה מה שגורם לזכות העקידה להישאר חזקה ותקפה לאורך כל הדורות.

 

וכל אחד מאיתנו שרוצה לאכול מפרייה של אותה ירושה עצומה, חובה עליו להתעמק בפרשת העקידה ולהוציא מתוכה רמזים והנהגות לעצמו לפי מקומו ומדרגתו. ואנחנו כמובן לא נדרשים לעקוד את ילדינו חלילה, אלא להתנהג לפי הגרעין הפנימי של מעשה העקידה כפי שנבאר.

 

מה ושל מי הניסיון

 

ננסה במאמר שלנו להוציא לעצמנו מוסר וחיזוק למקום שלנו מתוך פרשת העקידה. לצורך כך נשאל שתי שאלות:

 

שאלה ראשונה, רבי נחמן כותב שכל מה שהאדם שומע ישירות מפי ה’ – אין לו בזה שום ניסיון האם לקיים או לא. אם כן לכאורה מהו הניסיון של אברהם אבינו ע”ה, הרי ה’ יתברך ציווה את אברהם בפירוש ובבירור, וברור שאברהם יעשה את מה שה’ אומר לו?

 

שאלה שנייה, מדוע הניסיון נחשב כניסיון לאברהם ולא של יצחק? הניסיון של יצחק היה לכאורה גדול הרבה יותר: הוא זה שהיה צריך להישחט ולמסור נפשו והוא אפילו לא שמע את הציווי מפי ה’! ומדוע תולים את הזכות באברהם ואילו יצחק כמעט ולא נחשב כנוטל חלק בניסיון העקידה?

 

הניסיון שבדעת

 

ונבאר: אמת ויציב שלאברהם לא היה כל ניסיון האם לשמוע לה’ ולעקוד את בנו או לא. מה היה הניסיון? הניסיון היה רק ניסיון בדעת. הניסיון הגדול כאן הוא שהציווי של ה’ לעקוד את יצחק היה בניגוד מוחלט לכל דעת ולכל שכל ולכל האמונה, ולא רק בניגוד לשכל האנושי, אלא גם לדעת ולשכל הקדוש של האמונה שאומר שה’ אוהב את הבנים שלו וכיצד ייתכן שהוא מורה לו לשחוט את בנו. וזה היה בניגוד גמור לשכל ולדעת הקדושה והרחבה של אברהם אבינו ע”ה, ובניגוד גמור לכל מה שהטיף ופעל וטען כל השנים שבהן לחם בעובדי העבודה זרה ובטקסיהם המשונים והמסוכנים. זה היה עלול ליצור חילול ה’ נורא ולהחריב את כל בניין האמונה ובפרסום כבוד ה’ שבנה אברהם אבינו במשך למעלה ממאה שנים!

 

העקידה נראתה כטעות הגדולה ביותר שאין טעות יותר ממנה. וזה היה הניסיון האמתי. אברהם נדרש לבטל את שכלו והבנתו כדי לקיים את רצון ה’ בשמחה ובלב שלם ובלי שום הרהור! וזו כבר חתיכת ניסיון.

 

ובאשר ליצחק, יצחק אבינו ע”ה היה מבוטל בשלימות לאברהם אביו. כאשר אברהם קיים את רצון ה’ בשלימות וביטול גמור – גם יצחק היה מתבטל בכל כולו לאביו כְּמַראָה. וכאן בעקידה שהניסיון הגדול היה בפנימיות לבו ודעתו של אברהם אבינו, אם אברהם לא היה מקיים את רצון ה’ מתוך ביטול כל רצונו ודעתו – גם יצחק לא היה מתבטל אליו. ואם אנחנו רואים שיצחק התבטל והתרצה להיעקד בלב שלם, זה לא ניסיון ליצחק אלא זה רק המודד המעיד על לבו הטהור של אברהם אבינו שידע לשים את כל השיקולים בצד ולקיים את רצון ה’ באופן המושלם ביותר בלי שום צד של הרהור והתנגדות.

 

ולכן רק עכשיו נאמר על אברהם אבינו: “עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה”. ולכאורה קשה מאוד, וכי רק עכשיו ה’ יודע שאברהם ירא אלוקים? הרי ה’ התגלה אליו ובחר בו כבר עשרות שנים קודם לכן, וכבר אמר עליו “כי ידעתיו”, אני אוהב אותו, ובחן אותו בכמה וכמה ניסיונות. אז מה קרה עכשיו? מה התגלה ומה התחדש בניסיון העקידה?

 

בניסיון העקידה מתגלה הביטול המושלם לרצון ה’ בלי שום צד של דעת עצמו כלל. וזה מתגלה מתוך הנכונות והביטול של יצחק לאברהם!

 

העקידה שלנו

 

ואיך אנחנו לוקחים את זה לחיים שלנו?

 

המסר הראשון הוא להבין מהו ביטול אמתי לצדיקים ולמנהיגי הדור. רבי נחמן כותב דברים נוקבים בליקוטי מוהר”ן: “העיקר והיסוד שהכול תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות, חס ושלום, מדבריו ימין ושמאל… ולהשליך מאתו כל החכמות (כלומר, אפילו חכמות אמיתיות וקדושות), ולסלק דעתו כאלו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלימות, ואינו מקושר להצדיק”.

 

ומדגיש רבי נחמן שרק בזכות ובכוח זה קיבלו עם ישראל את התורה הקדושה במעמד הר סיני. נמצא שגם קבלת התורה נובעת מהזכות של העקידה שבה למדנו לבטל את עצמנו בשלימות לרצון ה’ כנגד כל הרצונות וההבנות.

 

ומסר נוסף הוא שהילדים שלנו הם המראה שלנו. הניסיון הוא לא שלהם, הניסיון הוא שלנו. אם אנחנו מבוטלים בשלימות לרצון ה’ ולדרך הצדיקים – הם יימשכו אחרינו כאבן השואבת. אין מה לשכנע ואין מה ללחוץ עליהם. אתה מרגיש שיש בעיות עם הילדים שלך, תהיה ירא אלוקים ותתבטל לרצון ה’.

 

ואיך עושים את זה?

 

עושים התבודדות בכל יום. כי רבי נחמן מלמד אותנו שההגדרה של יראת שמיים היא חשבון נפש יומי. אם אתה חי בלי חשבון – אין מה לדבר על יראת שמיים. ואם קשה לך, ואם אתה “מבין” שיש דברים חשובים יותר או דחופים יותר – כאן תשתמש בזכות העקידה, ותבטל בשלימות את כל ההבנות שלך ואת כל הרצונות שלך ותקיים את דברי רבי נחמן בתמימות ובשלימות, ואל תוותר אפילו על יום אחד בלי לפחות שעה של התבודדות תפילה וחשבון נפש על כל מחשבה דיבור ומעשה שהיו לך במשך אותו יום.

 

ואתם יודעים מה, העשירוּת הגדולה ביותר שבן אדם צריך בעולם הזה – אלה בנים ובנות ההולכים בדרך ה’ בשלימות. אין בעולם אושר ועושר כמו זה. ואיך זוכים לזה, שממשיכים את ניסיון העקידה בכל יום ויום ומפסיקים את כל העיסוקים שלנו, גם את החשובים ביותר, למשך שעה אחת של התבודדות וחשבון נפש, ועל ידי זה זוכים שגם הבנים יילכו בדרך ה’, “ויילכו שניהם יחדיו” בלב אחד כאיש אחד לעשות רצון אבינו שבשמיים.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה