נשק סודי – חרבות ברזל – פרשת ויצא

לפעמים אנחנו קצת שוכחים שאנחנו לא עם ככל העמים. לצערנו הרב המציאות הקשה טופחת על פנינו ומזכירה לנו את השנאה העמוקה של אומות העולם לעם ישראל.

4 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 22.11.23

מיעקב הנרדף לישראל המנצח

לפעמים אנחנו קצת שוכחים שאנחנו לא עם ככל העמים. לצערנו הרב המציאות הקשה טופחת על פנינו ומזכירה לנו את השנאה העמוקה של אומות העולם לעם ישראל. אותה שנאה שהתחילה עוד ברחם בין יעקב אבינו, שהוא הוא ישראל, אבי האומה, ובין עשיו הרשע, שהוא הסבא של עמלק, ובסוף הפרשה הקודמת הוא משתדך עם ישמעאל כדי לזקק מביניהם שנאת ישראל טהורה ונקייה.

עם ישראל נולד ברדיפה. שנים עשר השבטים של עם ישראל נולדים למעשה מתוך בריחה מפני השונא הגדול, עשיו הרשע המבקש להרוג את אחיו שבחר בבכורה שהא הייעוד האלוקי, על פני נזיד העדשים שהוא תאוות העולם הזה.

ועד היום האומות שונאות ורודפות אותנו בגלל אותו ייעוד אלוקי, בגלל אותה בכורה קדושה שבקרבנו: “בני בכורי ישראל”.

כל ימי הגלות יעקב אבינו עדיין נקרא “יעקב” בלבד, ורק בסוף הפרשה הוא עושה דרכו בחזרה לארץ ישראל ושם הוא מתמודד פנים מול פנים עם עשיו הרשע ומנצח אותו ואת שרו שבשמיים ואז הוא מקבל את השם הנצחי: “ישראל”!

מה גרם ליעקב אבינו הבורח והנרדף, להחליט שהוא חוזר לארץ ישראל ומתמודד עם הרוע? הרי יעקב אבינו ברח מכיוון שהוא ידע שאין בכוחו להכניע את הָרִשְׁעוּת של עשיו, אם כן מה נשתנה אצל יעקב שנסך בו את הביטחון שכעת יש בכוחו להכניע את הרע?

וזו לא רק שאלה היסטורית תיאורטית, אלא זו שאלה הנוגעת ישירות אלינו, כי “מעשה אבות סימן לבנים”. כל מה שעבר על אבותינו עובר עלינו בכל דור ודור, כי בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. ואם נבין מה נתן ליעקב אבינו את הכוח להתמודד מול הרוע ולהכניעו, נוכל להבין במה עלינו להתחזק בדורינו כדי להכניע את קליפת עשיו וישמעאל, ואת העמלק הַתּוֹרָן שקם עלינו להכות בנו באכזריות וברוע בלתי נתפסים.

הנשק הסודי

התורה מספרת שנקודת המפנה הייתה לידת יוסף הצדיק: “ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי”.

ורש”י הקדוש מסביר לנו מדוע לידת יוסף היא זו שנתנה ליעקב אבינו את הכוח ואת הביטחון לחזור לארץ ישראל ולהילחם בָּרֶשַׁע, מתוך ידיעה שליוסף הצדיק יש את הכוח להכניע את קליפת עשיו, וזו לשונו:

כאשר ילדה רחל את יוסף – משנולד שטנו (השטן) של עשו, שנאמר “והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש”, אש בלא להבה אינו שולט למרחוק, משנולד יוסף, בטח יעקב בהקב”ה ורצה לשוב”.

כלומר יעקב אבינו זה אש. אש של קדושה. אבל זה לא מספיק כדי לעמוד כנגד עשיו. כנגד עשיו צריכים להבה, אש מתפרצת. ויוסף הוא הלהבה. יוסף הוא כזאת עוצמה של להבה, שכל בית עשיו, על כל האלופים והעוצמה הצבאית, ועל כל הרשעות והעזות של עשיו – יוסף הצדיק “אוכל” הכול כמו להבה שמבערת ערימות של קש בשניות ספורות. ולכן רק כשנולד יוסף ידע יעקב שהוא יכול לעמוד כנגד אותו רשע ולחסלו.

נמצא שקדושת יוסף הצדיק, היא “הנשק הסודי” האמתי של עם ישראל!

ויוסף הצדיק הוא האות והסמל לשמירת הברית. הברית היא הקשר שלנו עם ה’. כל האומות שונאות אותנו רק בגלל אותה ברית, אותו קשר מיוחד שיש בין עם ישראל לה’. ודווקא כאן טמון הפתרון, שככל שנתחזק ונחזק את הקשר ואת הברית שלנו עם ה’ – כך יכלו כל שונאינו ויתבער כל הרע והרוע מן העולם.

הנושא הזה נכון ויציב לכל מצב ולכל זמן מהזמנים. וזה נכון לכל ישועה ולכל דבר שצריכים בחיים. הפתרון והכוח הגדול ביותר הוא שמירת הברית ותיקון הברית. וכל שכן למצב שלנו ולזמן של פחד ומלחמה ולהמשיך ישועה גדולה לעם ישראל ומפלה מוחלטת לאויבינו, ולקירוב הגאולה השלימה שאנחנו מצפים לה:

אם אנחנו רוצים באמת לעזור לעם ישראל ולקרב את הגאולה ברחמים אין מנוס אלא לשמור את הברית ולהתחזק בכל דבר שקשור לשמירת הברית.

ברית אש

והלכה למעשה זה אומר לגברים להתחזק בשמירת העיניים, להיות נאמנים; ולנשים זה אומר להתחזק בצניעות בלבוש ובדיבור. שמירת הברית זה אומר להתחתן בגיל צעיר ושכל הקשר בין איש לאישה יהיה רק מתוך חופה וקידושין, ולהתחזק בשלום בית ובקשר המיוחד בין איש לאשתו.

עם ישראל הקדוש, הזוהר הקדוש אומר שהמילה הראשונה בתורה שהיא “בראשית” היא אותיות של המילים “ברית אש”. כי הברית היא אש, אש קודש ששורפת את כל הרע שבעולם. ברוע שבעולם לא נלחמים רק בסוס ורכב, ברוע שבעולם נלחמים על ידי שמוסיפים קדושה ואור בעולם.

היום זה זמן מלחמה, ויהודים מחפשים במה להתחזק כדי להינצל וכדי לעזור לחיילים שלנו, וכל התחזקות היא טובה ורצויה, אבל יש כסף קטן ויש כסף גדול. הרב כדורי זיע”א היה אומר ששמירת הברית זה הכסף הגדול וכל שאר הדברים הם הכסף הקטן, והיצר הרע רוצה לתת לאדם להתחזק בכל דבר, כדי שלא יתחזק בדבר הגדול והעיקרי של החיים שהוא תיקון הברית, היצר הרע עושה הכול כדי להסתיר מהאדם שעיקר התיקון שלו ועיקר הישועה שלו ושל כל עם ישראל תלויה בדבר הזה.

רבינו האביר יעקב, רבי יעקב אבוחצירא אומר ששמירת הברית היא זו שנותנת משמעות לכל התורה והמצוות, שאם יש שמירת הברית כל התורה והמצוות – הכול מאיר באור יקרות, אבל אם אין שמירת הברית, אומר רבי יעקב שהכול בטל ומבוטל!

לכן יהודים יקרים, מי שרוצה באמת לעשות טוב ולעזור לעם ישראל, שייתן לה’ יתברך את הדבר הגדול ביותר שהוא שמירת הברית. ויש הרבה מה לדבר בזה, ומדובר בעבודה שהיא משימת החיים ותכלית החיים. וכבר זיכו אותי משמיים לכתוב ספר הדרכה מפורט לעבודה על שמירת הברית לגברים שנקרא “בריתי שלום”, ולנשים כתבתי בספר “חכמות נשים” פרקי חיזוק בצניעות וקדושת הבית היהודי.

מלחמת הברית

ומשמים רמזו לנו שהמלחמה הזאת היא מלחמה על הברית קודש. כי היא נקראת “חרבות ברזל”, שזה מרמז לסכין המילה. כי בכניסה לארץ ישראל, לפני ירושת הארץ, יהושע בן נון מל את כל עם ישראל באמצעות “חרבות צורים” כלומר חרבות העשויות מאבנים חדות.

אבל בזמן הקרב של דוד עם גלית, האבן שזרק דוד רצתה לחדור את שיריון הברזל של גלית, והברזל לא רצה להיפתח בפניה, והאבן הבטיחה לברזל שאם יפתח בפניה היא “תוותר” לו שמהיום והלאה יעשו ברית מילה בברזל דווקא, וכן נפסק בשולחן ערוך שמצווה למול בסכין ברזל.

נמצא שאותן “חרבות צורים” של יהושע בן נון שהן סכיני ברית המילה שבזכותן ירשנו את הארץ – הן כיום “חרבות ברזל”, שעל ידן בני ישראל כורתים את הברית עם בורא עולם.

ורמז נוסף שמחזק את זה הוא שהמלחמה התחילה ביום השמיני של חג הסוכות שנקרא “שמיני עצרת”, לרמז על הפסוק שנאמר בברית: “וביום השמיני יימול בשר ערלתו”.

ועל ידי כל חיזוק, אפילו קטן ביותר, בשמירת הברית, ואפילו רק רצון ותפילה – בזה אנחנו מגלים את קדושת יוסף הצדיק שכל הגאולה תלויה בו. משה רבינו ידע שלא ניתן לצאת ממצריים בלי ארונו של יוסף. הארון של יוסף הוא זה שהלך לפני המחנה ובגללו נבקע הים ובני ישראל זכו לניסים גדולים ונוראים, וכל האויבים והשונאים נכנעו מפנינו.

וגם בדור הזה, בוודאי נזכה לניסים גדולים בזכות כל אחד וכל אחת שיתחזקו בשמירת הברית ובתיקון הברית, ויתקיים בנו הפסוק: “והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי ה’ דיבר” ונזכה לגאולה שלימה בחסד וברחמים.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה