סודות השבת

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

סוד ההבדלה

המברך על האש במוצאי שבת, זוכה בכל ימי השבוע לאש קודש. גם האש הפשוטה, בה הוא משתמש כדי לבשל את מזונו, מקבלת מברכה זו איכות אחרת לגמרי...

וביום השביעי תעצור

בתפישה האמיתית של התורה, שבת אין פירושה רק לנוח מעמל השבוע, לאכול ולשתות. עניינה העיקרי הוא להפסיק את זרם התביעות! לאפשר לאדם לנוח, להשתחרר מהן ולהיכנס פנימה.